MINĘŁO 200 LAT: ODKRYCIE MARYI W NASZEJ MISJI

Po odwiedzeniu Notre-Dame du Laus, Eugeniusz w następujący sposób opisał to miejsce i ewangelizację, którą odtąd mają prowadzić misjonarze:

 Otworzyliśmy dom w Notre-Dame du Laus, przez to nawiązujemy bezpośredni kontakt z diecezjami Gap, Digne, Embrun i Sisteron. Staliśmy się strażnikami jednego z najsławniejszych sanktuariów Najświętszej Dziewicy, w którym spodobało się Bogu ukazać potęgę, jakiej udzielił tej drogiej Matce Misji.
List do Piotra Mie, październik 1818, w: EO I, t. VI, nr 31.
W tym momencie misjonarze nie mieli specyficznej tożsamości maryjnej, ale pracując w Laus, zaczęto wyrażać się taki sposób, aby zrozumieli, że sanktuaria maryjne stanowiły część ich misjonarskiej tożsamości.