Łączmy się w modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem, prosząc o przezwyciężenie podziałów i ustanie wszelkich walk na świecie. W sposób szczególny włączmy w nasze modlitwy oblatów, którzy w różnych częściach świata posługują na rzecz pojednania, sprawiedliwości i integralności stworzenia.

(pg)