W dniach 21-23 listopada 2018 r. o. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI przebywał w Iranie, gdzie nawiązał współpracę naukowo-dydaktyczną między Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i  uczelniami irańskimi, które prowadzą badania w podobnym obszarze zainteresowań jak polska uczelnia. Zaproszenie do Iranu wystosowała strona irańska, dzięki zabiegom jednego z szyickich imamów, związanego z University of Religions and Denominations w Qom, w Iranie. W programie znalazły się liczne spotkania, nie tylko mające charakter naukowy, jak np. spotkanie w parlamencie irańskim z posłami reprezentującymi mniejszości chrześcijańskie w Iranie (Ormian i Asyryjczyków), czy też odwiedziny w seminarium szyickim w Qom, gdzie kształci się prawie 1000 imamów.

Panele o charakterze dyskusyjnym, z licznymi przedstawicielami wykładowców i studentów odbyły się m.in. na: Uniwersytecie Teherańskim (Faculty of Theology and Islamic Studies – Wydział Teologii i Studiów Islamskich), w Ibn-Sina Research Institution (badawczy Instytut Awicenny) w Teheranie oraz w świętym mieście szyizmu irańskiego w Qom (szyickie Sanktuarium Bezgrzesznej Mas’ume). Tam odbyły się spotkania z przedstawicielami (w ich siedzibach): University of Religions and Denominations (Uniwersytet Religii i Wyznań), The Research Institute of Tawhidi Civilisation (Instytut Badawczy Cywilizacji Tawhidi)  oraz International Institute for Islamic Studies (Miedzynarodowy Instytut Studiów Islamskich).

Trzeba przyznać, iż goszczący nas Irańczycy okazywali wielkie zainteresowanie tymi spotkaniami, zadawali wiele pytań. W trakcie pobytu podpisałem dwa listy intencyjne, które przewidują współpracę między naszym Wydziałem Teologicznym i odpowiednikami irańskimi w zakresie: organizacja wspólnych konferencji naukowych, sympozjów, wymiana kadry naukowej w celu prowadzenia zajęć, wykładów, realizacja staży naukowo-badawczych pracowników, wspólne publikacje

– powiedział o. Jarosław Różański OMI.

Najbliższe, przewidywane wspólne sympozjum, w którym wezmą udział wykładowcy katoliccy, szyiccy i sanniccy, będzie dotyczyło pojmowania lichwy w tradycjach religijnych i jej praktykowania w systemach bankowych we współczesnym świecie.

(jr/warszawa)

o. Jarosław Różański OMI (ur. 1961 r.) – misjolog-afrykanista, profesor zwyczajny nauk teologicznych, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Misjologii w Instytucie Dialogu Kultury i Religii. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Pozachrześcijańskimi. Mieszka w klasztorze w Warszawie.