Zakończyło się dziś trwające od 19 lutego doroczne spotkanie prowincjałów Regionu Europejskiego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Przełożeni sześciu oblackich prowincji: francuskiej, anglo-irlandzkiej, belgijsko-holenderskiej, polskiej, śródziemnomorskiej i środkowoeuropejskiej obradowali tym razem w Hünfeld k. Fuldy. W spotkaniu uczestniczył radny generalny na Europę, o. Antoni Bochm OMI, a przewodniczył mu o. Paweł Zając OMI, obecnie prezydent Międzyprowincjalnej Konferencji Oblatów w Europie. Dyskutowano m.in. o nowych projektach misyjnych dla emigrantów i ubogich w wybranych wspólnotach europejskich: Palermo, Nicei, Londynie; omówiono plany dalszego zaangażowania oblatów przy sanktuarium w Lourdes; dokonano przeglądu bieżących inicjatyw duszpasterskich w Regionie Europejskim z myślą o przygotowaniu raportu na spotkanie międzykapitulne, które odbędzie się w dniach 1-13 lipca 2019 r. w Obrze; przedyskutowano działalność europejskich komisji do spraw duszpasterstwa młodzieży, formacji zakonnej oraz misji. Ponadto tematem dyskusji prowincjałów było dalsze koordynowanie oblackiego duszpasterstwa młodzieży w Europie z myślą o ogłoszonym przez Ojca Św. Światowym Dniu Młodzieży w Portugalii, troska o dobry poziom duszpasterstwa powołań oraz szanse i wyzwania, jakie niesie ze sobą rosnąca wielokulturowość europejskich wspólnot. Wygospodarowano także czas, by zwrócić uwagę na podstawowe wyzwania stojące obecnie przed Kościołem powszechnym oraz na odpowiedź oblatów na inicjatywy papieża Franciszka. Wiele z nich dotyczy wprost istoty charyzmatu oblackiego – głoszenia Ewangelii ubogim.

Celem Międzyprowincjalnej Konferencji Oblatów w Europie jest regularna wymiana doświadczeń duszpasterskich i misyjnych, podtrzymywanie wspólnych projektów i ich koordynacja. Każdego roku odbywają się dwa spotkania temu poświęcone. Najpierw dialog nawiązują przełożeni prowincjalni, by w drugiej połowie roku zaprosić do rozmowy i wspólnego planowania reprezentantów wszystkich europejskich komisji i przełożonych jurysdykcji zależnych od prowincji (delegatury i misje). W sposób szczególny owocem współpracy całego Regionu Europejskiego jest działalność międzynarodowej wspólnoty oblackiej w Lourdes oraz doroczne zjazdy formacyjne kleryków w Aix-en-Provence, kolebce Zgromadzenia. Każdego roku organizowane są ponadto liczne spotkania tematyczne: wychowawców seminaryjnych, młodzieży, młodych zakonników, duszpasterzy zaangażowanych w rozmaite dzieła, itp. Najbliższe spotkania tego rodzaju odbędą się latem w Polsce – dla młodzieży związanej z charyzmatem oblackim oraz jesienią we Francji – dla oblatów posługujących w sanktuariach.

(pg)