W zbiorach kodeńskiego sanktuarium znajduje się blisko sto ikon pounickich z kaplicy zamkowej Ducha Świętego. Część sięga czasów budowy kościoła przez Pawła Sapiehę – syna Jana, założyciela miasta Kodeń. Kaplica pochodzi z XVI wieku i wzniesiono ją jako połączenie gotyku z elementami bizantyjskimi – w stylu tzw. gotyku nadwiślańskiego. W latach 30-tych XX wieku na prośbę ówczesnego biskupa podlaskiego, a później siedleckiego – bp. Henryka Przeździeckiego – misjonarze oblaci otoczyli opieką duszpasterską katolików obrządku wschodniego w erygowanej w kościele Ducha Świętego parafii neounickiej. Sprawowali tu liturgię w obrządku wschodnim.

Od kilkunastu lat ikony, które są spuścizną katolików wschodnich, są sukcesywnie poddawane renowacji.

Ikony mają swoją ciekawą historię – mówi rzecznik sanktuarium ojciec Jarosław Kędzia OMI – Pochodzą z ikonostasu, który znajdował się w kościele Ducha Świętego. Pierwszy Sapieha był unitą, więc kościół ten był cerkwią zamkową. Cześć z tych ikon zostało wystawionych w przyklasztornym Muzeum Misyjno-Ornitologicznym w Kodniu. Kilka z nich można natomiast już zobaczyć w kościele Ducha Świętego.

Pośród ekspozycji ikon już umieszczonych w kaplicy zamkowej, znajduje się również specjalnie przygotowana ikona trójwymiarowa z myślą o osobach niewidomych i słabo widzących. Umieszczono również tablice w języku Braille’a. Dzięki temu osoby te mogą również zapoznać się z niezwykłą historią tego miejsca, jak również poznać losy, znajdujących się tutaj ikon.

Została ona stworzona z myślą o osobach niewidomych. Przedstawia twarz Chrystusa i została zrobiona w „formacie 3D”, czyli wszelkie zagłębienia i rysy twarzy osoby niewidome i słabowidzące mogą sobie „wybraillować”. Są również przygotowane specjalne tablice z historią ikonografii, sporządzone też w alfabecie Braille’a. Kościół Ducha Świętego jest otwarty dla zwiedzających codziennie przez 12 godzin.

(pg/Polskie Radio Lublin/zdj. J. Kędzia OMI)