KLER MA POZOSTAWAĆ POZA PARTIAMI POLITYCZNYMI, ABY NIE KOMPROMITOWAĆ SWOJEJ POSŁUGI.

Fałszywie oskarżony o bycie aktywistą przeciwnej rządowi partii politycznej Eugeniusz wyjaśnia i ukazuje swoją postawę.

Zasada, jaką głoszę i jaką wpajam innym, stanowi, że kler ma pozostawać poza partiami, aby nie kompromitować swojej posługi.

List do Henryka Tempiera, 24.10.1833, w: EO I, t. VIII, nr 469.