LOUIS TOUSSAINT DASSY ODDANY I WIELOBARWNY OBLAT

Od dzisiaj regularnie będziemy przyglądać się oblatom, których imiona warto pamiętać, bowiem swoim życiem i posługą w zgromadzeniu odcisnęli na nim swoje piętno. Kiedy po raz pierwszy się z nimi spotkamy, napiszę o nich kilka słów, aby lepiej rozumieć list założyciela, a także, aby tego, o którym mówi nie znać tylko z nazwiska, ale uznać członka mazenodowskiej rodziny.

Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o ojcu u Louisie Toussaint Dassy. Urodził się w Marsylii, w wieku 20 lat wstąpił do prowadzonego przez oblatów seminarium. Rok później wstąpił do zgromadzenia i w 1831 otrzymał święcenia kapłańskie. Z powodu rewolucji lipcowej z 1830 pierwsze lata posługi spędził w Szwajcarii, gdzie głosił misje ludowe. Od 1834 rok, o czym niebawem powiemy, dołączył do piątego domu zgromadzenia – sanktuarium Notre-Dame de l’Osier.

Yvon Beaudoin napisał o nim następujące słowa: Wnet pokaże swoje rozmaite talenty: letnia posługa wśród pielgrzymów, ścisła współpraca z superiorem w naprawie klasztoru, budowa domu dla pielgrzymów, napisanie kilku dzieł historycznych i archeologicznych itd. Inteligentny, wykształcony, przewidujący, sukcesy odnosi w każdej dziedzinie i wszystko czyni szybko.

Ten utalentowany oblat od tego czasu pracował w różnych domach we Francji aż do roku 1853, gdy został skierowany do Marsylii na Kalwarię. Beaudoin dalej opowiada jego historię:

Założyciel Instytutu młodych niewidomych i Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej (1857). W czasie posługi na Kalwarii i podczas kazań w Marsylii spotkał wielu niewidomych. Stwierdza, że w mieście jest ich ponad 200, w tym wiele dzieci. Już w 1853 roku chce założyć placówkę, aby pomóc tym nieszczęśnikom. 29 czerwca 1857 roku swoje plany przedstawia biskupowi de Mazenodowi. Prosi o zamieszkanie we wspólnocie oblackiej przy Notre-Dame de la Garde i zajęcie się dziełem młodych niewidomych, które chce założyć u podnóża pagórka. Dzieło rozwija się w ciągu kilku miesięcy, zbudowano wielki dom, powstało zgromadzenie zakonne…

Wreszcie 17 maja 1858 roku, ojciec Dassy, który był dobrze znany dzieki artykułom w magazynach i kilku dziełom z historii Kościoła, zabytków kościelnych w Marsylii, został wybrany do marsylskiej akademii. Zamieszkał u swojego najstarszego brata Piotra, który był malarzem i konserwatorem w mieście. W 1866 roku po opuszczeniu Zgromadzenia ojciec Dassy został dożywotnim sekretarzem akademii. W 1886 został odznaczony krzyżem Legii honorowej.

Z pewnością był to człowiek oddany i wielobarwny. Dodatkowe informacje na jego temat znajdziecie pod adresem: https://www.omiworld.org/fr/lemma/dassy-louis-toussaint-fr/