W Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze rozpoczął się nowy rok formacyjny i akademicki. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Szymon Stułkowski – biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej, koncelebrowali ją: o. Paweł Zając OMI – prowincjał, o. Józef Wcisło OMI – rektor seminarium wraz z prezbiterami – wykładowcami. Uczestniczyli w niej scholastycy, przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście.

W homilii bp Stułkowski podkreślał konieczność odwagi misyjnej, która wyraża się przede wszystkim w świadectwie życia, intrygowaniu własnym życiem do postawienia pytania o istnienie Boga. Takie świadectwo i tak pojęta misyjność prowadzi do tego, że przypadkowo napotkane osoby będą mogły powiedzieć pod adresem świadków: “Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg” (por. Za 8,23)

Część dydaktyczno-naukowa rozpoczęła się od odśpiewania tradycyjnego “Gaude Mater Polonia” przez chór seminaryjny. Rok akademicki zainaugurował rektor oblackiego scholastykatu, a wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Dawid Stelmach z Poznania – “Młodzież na doświadczeniach misyjnych – zmarnowany potencjał czy zaczyn odnowy?”. Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej złożył prefekt studiów – o. dr Grzegorz Rurański OMI.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego jest także okazją, aby wspólnocie seminaryjnej, przyjaciołom i dobroczyńcom scholastykatu przedstawili się najmłodsi współbracia, którzy rozpoczynają swoją formację intelektualną.