Na starym cmentarzu w Aix-en-Provence znajduje się grobowiec Eugeniusza de Mazenoda. Mimo że Założyciel spoczywa w katedrze w Marsylii, na cmentarzu w Aix pochowano przeszło stu – głównie pierwszych oblatów, choć ostatni pochówek miał miejsce w zeszłym stuleciu.

Wspólnota domu macierzystego w Aix, wraz z uczestnikami rekolekcji “Doświadczenie św. Eugeniusza” oraz świeckimi, zaprzyjaźnionymi z oblatami, odwiedzili dzisiaj kaplicę grobową oblatów, modląc się za tych, którzy współtworzyli dzisiejszą rodzinę zakonną oblatów Niepokalanej. Modlitewna zaduma była również okazją do przypomnienia sobie korzeni, z jakich wyrasta dzisiejsza posługa i charyzmat oblacki.

(pg/zdj. CIEM)