Pod hasłem “Idź, i ty czyń podobnie”, zaczerpniętym z Ewangelii wg. św. Łukasza, odbyło się drugie w historii misji wietnamskiej spotkanie młodzieży. Zgromadziło około 350 młodych ludzi. Liczba uczestników była zaskoczeniem dla organizatorów, ponieważ w Wietnamie jest to czas egzaminów na uczelniach. Tematem przewodnim była przypowieść o dobrym Samarytaninie. Kościół w Wietnamie potrzebuje świadków miłosierdzia, na co od lat zwracają uwagę pracujący tam oblaci. Ubogaceniem spotkania była obecność o. Rozairo Bradly’ego – Superiora Delegatury Japonia-Korea. Przez trzy dni uczestnicy uczyli się jak słuchać i żyć Ewangelią pośród codziennych zajęć i obowiązków. Co ciekawe, młodzież nie pochodziła tylko ze wspólnot katolickich. Dla oblatów była to okazja, aby ukazać charyzmat Zgromadzenia oraz wartości ewangeliczne także wyznawcom innych religii i niewierzącym.

(pg/OMI World)