Zanim formalnie powstała Prowincja Polska, polscy oblaci rozpoczęli posługę wśród Polonii, która potrzebowała duszpasterskiej opieki. Pierwszym oblatem polskim, który stanął w Kanadzie jako duszpasterz emigrantów polskich, był o. Wojciech Kulawy OMI. Przybył on do Winnipegu 6 maja 1898 roku. Posługę wśród rodaków polscy oblaci rozpoczęli także w Stanach Zjednoczonych, Westfalii i Nadrenii.

Fragment dokumentu o powstaniu Polskiej Prowincji:

Ojciec Wojciech Kulawy OMI w Kanadzie – 1899 rok
Ojcowie Antoni Sylla OMI i Paweł Kulawy OMI wśród Polonii kanadyjskiej – początek XX wieku.

 

Późniejszy juniorat w Toronto – 1953 rok

Po ukonstytuowaniu się Polskiej Prowincji rozpoczęły się okazyjne wyjazdy z posługą duszpasterską, przede wszystkim do Polonii we Francji. Później zrodzi się tutaj obecna Delegatura Francja-Beneluks.

Wspólnota dystryktu polskiego we Francji – 1951 rok

 

Uczniowie prowadzonego przez oblatów Instytutu św. Kazimierza w Vaudricourt na północy Francji

Opracowanie “Duszpasterstwo polonijne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w latach 1896-1970” przygotował o. Leonard Głowacki OMI – PRZECZYTAJ

(pg)