30 marca 2022

Z listów św. Eugeniusza.

30 marca 2022

CI DOBRZY KAPŁANI GODNIE WYPEŁNIAJĄ SWOJĄ POSŁUGĘ I CZYNIĄ WIELE DOBRA

Oblaci w 1837 roku podjęli posługę w sanktuarium maryjnym w Lumières. Sanktuarium było stałym centrum misyjnym, z którego oblaci wyjeżdżali do okolicznych wiosek, aby głosić misje ludowe.

 Wiadomo panu, że nabyłem dawną posiadłość karmelitów w N.-D. de Lumières, aby umieścić w tym sanktuarium oddanych kapłanów, którzy służyliby w diecezji w Awinionie. Cały czas coraz bardziej gratulowałem sobie narzucenia dla tego celu wyrzeczeń, ponieważ wszyscy mnie zapewniają, i pan równie zechciał mi to powiedzieć, że owi dobrzy misjonarze wypełniają godnie swoje obowiązki i czynią wiele dobra w parafiach, do których są wzywani, i w samym Lumières, gdzie mieszkają.

 Burmistrz miasta był antykatolickim masonem i był zdeterminowany, aby sprawić trudności misjonarzom. Eugeniusz napisał więc do wpływowego katolika z okolicy, prosząc go o interwencję.

Lecz oto burmistrz z Goult zaczyna stwarzać problemy co do mojej własności, wysuwając racje zupełnie niezgodne z tymi, o których sądziłem, że są prawdziwe. Skonsultowałem się tutaj z uznanymi prawnikami, którzy potwierdzili podstawę prawną mojej własności i którzy nie wątpią, że jeśli burmistrz podtrzyma swoje zarzuty, to i tak zostaną one odrzucone. Muszę jednak wyznać, panie markizie, że jakiekolwiek by były moje przekonania w tej sprawie, to odczuwam wyjątkową niechęć i może to mnie doprowadzić do ostateczności, a wtedy wniosę skargę do sądu przeciwko gminie, w której znajduje się rezydencja tych dobrych, zarówno z racji charakteru, jak i powołania, pokojowo nastawionych kapłanów W zaufaniu zwracam się więc do pana, aby zechciał pan użyć swojej pozycji wobec prefekta, który jest w stanie odwieść burmistrza od tych działań. Tym samym nie będę zmuszony do bronienia swoich praw przed sądami. Aby uniknąć tych nieprzyjemności, jestem gotowy uczynić kilka ustępstw.

 List do markiza Canabisa, 04.12.1844, w: EO I, t. XIII, nr 103.

Wspólnota oblacka po dziś dzień kontynuuje posługę w sanktuarium i w okolicach.