Komentarz do Ewangelii dnia

20 stycznia 2023.

20 stycznia 2023
Ewangelista zauważa, że „Jezus woła do siebie tych, których sam chciał”. Zagłębiając się w tekst od strony językowej i kulturowej można go przeczytać jeszcze pełniej: „woła tych, których umiłował, upatrzył i nosił w swoim sercu, z którymi łączy Go pewna zażyłość”. Odpowiedzią uczniów na wołanie Jezusa, jak czytamy, jest: „oni przyszli do Niego”. To oznacza, że oni musieli wyjść przed tłum, przecisnąć się i stanąć po stronie Jezusa! Czynią to wobec całego zgromadzenia, wielkiego mnóstwa ludzi! Ta decyzja oznaczała więc oddalenie się od poprzedniego, starego stylu życia i stanięcie po stronie Jezusa. Odwaga, niech i nam ona towarzyszy każdego dnia w podążaniu z Jezusem w naszej codzienności.