Dzień życia konsekrowanego w Tywrowie

Modlitwie przewodniczył bp Radosław Zmitrowicz OMI

4 lutego 2023

W tywrowskim klasztorze misjonarzy oblatów odbyło się spotkanie zakonników i zakonnic z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. W bieżącym roku w diecezji kamieniecko-żytomierskiej takie wydarzenie odbyło się w dwóch miejscach: Tywrowie i Chmielnickim. Decyzja spowodowana była czasem wojny i trudnością w przemieszczaniu się. Gospodarzami spotkań byli odpowiednio: oblaci i marianie. Modlitwie w Tywrowie przewodniczył bp Radosław Zmitrowicz OMI – biskup pomocniczy diecezji. Eucharystię poprzedziła adoracja Najświętszego Sakrementu, modlitwa różańcowa oraz konferencja o. Antona Litwinova OMI z Gniewania.

Takie spotkania wskazują, że życie poświęcone Bogu przypomina nam niebo. Każdy mnich, życie monastyczne może nam przypominać, że niebo może już być na ziemi. Rozpoczyna się modlitwą i wspólnotą braterską. Życie konsekrowane polega na zwracaniu mniejszej uwagi na materialne aspekty życia, a większej na służbę ludziom – mówił organizator spotkań w diecezji kamieniecko-żytomierskiej.

(pg/zdj. credo.pro)