Komentarz do Ewangelii dnia

18 marca 2023.

18 marca 2023

„Bóg kocha mnie takiego jakim jestem”- brzmią słowa jednej z piosenek religijnych, jakie można przypasować do wskazanego, przez Pana Jezusa opowiadania. Istotne jest to, że Bóg zna nas najlepiej. On wie o nas wszystko, bo nas stworzył i nas widzi i słyszy. A nawet jest w nas w Swoim Duchu. Nie ma znaczenia dla Boga nasze reklamowanie siebie i swoich atutów. Nie musimy przed Bogiem odgrywać roli „akwizytora” zachwalającego samego siebie. Trzeba stawać w prawdzie, czyli jak celnik uznając w pokorze, że jesteśmy grzeszni i nie ma ludzi doskonałych.

(zdj. kadr z filmu „Pasja”)