Na czym polega oblacka formacja ustawiczna?

Wzrastanie w charyzmacie oblackim trwa całe życie.

18 marca 2023

Oblackie życie zakonne można podzielić na dwa etapy. Pierwsza formacja trwa od nowicjatu, obejmuje oblatów, którzy wzrastają w charyzmacie św. Eugeniusza podczas ślubów czasowych składanych na rok. Kończy ją pierwsza obediencja (posłanie) otrzymane od superiora generalnego. Oblaci-bracia otrzymują ją bezpośrednio po profesji wieczystej. Oblaci-ojcowie po otrzymaniu święceń prezbiteratu.

Najpierw jesteśmy zakonnikami

Celem pierwszej formacji jest zapewnienie wzrostu tym, których Jezus wzywa, aby stali się w pełni Jego uczniami. Ma ona doprowadzić ich do osiągnięcia zakonnej dojrzałości i przygotować do podjęcia oblackiego posłannictwa. Wymaga to integracji w wierze wszystkich wymiarów naszego powołania, a zwłaszcza ewangelicznego ubóstwa, konsekrowanego celibatu i gotowości do misjonarskiej posługi (Konstytucja 50)

Śluby wieczyste 2022 [ZDJĘCIA]
Święcenia prezbiteratu 2022 [ZDJĘCIA]

Po zakończeniu pierwszej formacji oblaci są zobowiązani do nieustannego rozwoju charyzmatu. Proces ten nazywamy formacją ustawiczną. Służą temu rekolekcje zakonne, dni skupienia, kierownictwo duchowe czy specjalne sesje formacyjne.

Formacja ustawiczna obejmuje wszystkie aspekty osobowego życia oblata. Odnawia i rozwija jego duchowe życie i wewnętrzne bogactwa, sprzyja wzrostowi dojrzałości emocjonalnej i uczuciowej oraz udoskonala umiejętności pastoralne. Na wszystkich etapach rozwoju pomaga mu sprawdzać, jak realizuje się jedność między jego życiem i posłannictwem (Konstytucja 69)

Misjonarze oblaci Prowincji Australijskiej zakończyli właśnie sesję formacji ustawicznej w Fremantle w Zachodniej Australii. Kilkudniowe spotkanie podzielone było na czas modlitwy, spotkań wspólnotowych i prelekcji specjalistów z różnych dziedzin. Nie zabrakło również oblackiej radości…

(pg/zdj. OMI Australia)