W sobotę 26 października b.r. w siedzibie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie (Miejsce obrad: IH PAN, Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31, sala im. Tadeusza Kościuszki) odbędzie się sympozjum poświęcone wybranym wątkom politycznej i religijnej historii Kodnia, dawnej siedziby magnackiego rodu Sapiehów, którego tradycje dziedziczy w pewnym stopniu obecne sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Sympozjum jest współorganizowane przez IH PAN oraz Zakład Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UAM. Oto jego program:

 • 10:00 Otwarcie konferencji – Prof. Andrzej Rachuba, Paweł Zając OMI

Część I, godz. 10:15–11:45

 • Dr Andrzej Buczyło (IH PAN, Warszawa): „Kodeń i dobra kodeńskie w świetle inwentarza z 1599 r.”
 • Dr Tomasz Jaszczołt (IH PAN, Warszawa): „Źródła do najstarszych dziejów kościoła i parafii w Kodniu w XVI–XVII w. z ksiąg konsystorza janowskiego diecezji łuckiej”
 • Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN, Warszawa): „Strategie małżeńskie Sapiehów kodeńskich w XVII w.”
 • Prof. dr hab. Zofia Zielińska (IH UW, Warszawa): „Diariusz bpa Józefa Stanisława Sapiehy”

Przerwa, godz. 12:15–12:45

Część II, godz. 12:45–14:15

 • Prof. UPH dr hab. Dorota Wereda (UPH, Siedlce): „Społeczność unicka Kodnia”
 • Prof. dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS, Lublin): „Obraz kodeński. Jeszcze o mistyfikacji Jana Fryderyka Sapiehy”
 • Prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI (UAM, Poznań): „Koronacja wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej na tle staropolskiej pobożności maryjnej”

To wydarzenie naukowe wpisuje się w przeżywany w Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów M.N. „Rok Matki Bożej Kodeńskiej”. Przypomnijmy, że w 2018 r. podobne wydarzenie, w kontekście „Roku Świętego Krzyża”  miało miejsce w Instytucie Historii UAM, a poświęcone było historii i tradycjom sanktuarium świętokrzyskiego. W minionym tygodniu w Wydawnictwie Wydziału Teologicznego UAM ukazała się publikacja zbiorowa, z artykułami uczestników owego sympozjum:

 • Czesław Hadamik: „Święty Krzyż jako pomnik historii”
 • Jerzy Kaliszuk: „Księgozbiory klasztorów benedyktyńskich w późnośredniowiecznej Polsce”
 • Tadeusz M. Trajdos: „Królewski kult relikwii św. Krzyża na Łyścu za panowania Władysława II Jagiełły”
 • Krzysztof Bracha: „Praktyki pobożne Mikołaja z Wielkiego Koźmina (zm. 1490 r.) mnicha łysogórskiego”
 • Justyna Dziadek: „Symbolika krzyża w kazaniach Mikołaja Włoskiego, benedyktyńskiego mnicha ze Świętego Krzyża (I poł. XV w.)”
 • Paweł Zając OMI: „Klasztor świętokrzyski w korespondencji nuncjatury warszawskiej w XVIII w.”
 • Jacek Pielas: „Konstancja Kolumba z Denhoffów Sanguszkowa (1716-1791) – protektorka benedyktynów łysogórskich”
 • Dariusz Malajka OMI: „Wkład Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w ożywianie oraz promowanie historii i tradycji religijnej i kulturowej klasztoru na Świętym Krzyżu w latach 1936-2018”

 

 

(pz)