Kościół parafialny w Wierszynie k. Irkucka (Syberia) został poświęcony 15 maja 1915 r. przez księdza Kazimierza Wańkowicza, dziekana irkuckiego, za zgodą bpa Jana Cieplaka, administratora archidiecezji mohylewskiej. W miejscowości żyją przede wszystkim Polacy, których przodkowie dobrowolnie zasiedlali tereny syberyjskie. Przez lata komunizmu wspólnota pozbawiona była posługi duszpasterskiej. Od 1992 roku posługuje tutaj o. Karol Lipiński OMI. Wyjechał na misje, mając 68 lat.

(pg)