18 lipca – PAPIESKA APROBATA. ZATWIERDZIĆ NASZĄ NAZWĘ I ZAŁOŻYCIELA.

Widzieliśmy, jak bardzo Eugeniusz był natchniony zmieniając naszą nazwę oraz wagę tego faktu dla zrozumienia naszej tożsamości. Wraz z listem […]

18 lipca 2014

Widzieliśmy, jak bardzo Eugeniusz był natchniony zmieniając naszą nazwę oraz wagę tego faktu dla zrozumienia naszej tożsamości. Wraz z listem aprobującym zmiana została oficjalnie zatwierdzona, a Kościół nadał nam nazwę Oblatów Maryi Niepokalanej.

PAPIEŻ LEON XII
KU WIECZNEJ PAMIĘCI TEJ SPRAWY

Sytuacja była następująca: Nasz drogi syn Karol, Józef, Eugeniusz de Mazenod, wikariusz generalny z Marsylii, prepozyt kapituły katedralnej i założyciel wyżej wymienionego Stowarzyszenia, przedstawił nam pewną prośbę, pokornie nas prosząc, abyśmy dla chwały bożej i zabawienia dusz naszą apostolską władzą zatwierdzili tę rodzinę oraz jej Reguły i uhonorowali ją tytułem Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi po to, aby uniknąć pomyłek z innymi Stowarzyszeniami, które również noszą imię świętego Karola.
A zatem, rozważywszy, że to Stowarzyszenie zostało wzbogacone odpustami, przez naszego Poprzednika Piusa VII i przez nas, że jego wielki pożytek został uznany przez wielu biskupów i że w sposób nieprzemyślany i ornamentacyjny nie wykorzysta pomocy Kościoła w jego opłakanym położeniu, z bardzo wielkim szacunkiem odnosimy się do gorliwości i pasterskiej troski samego Karola de Mazenoda, zadziwieni jego cnotami i erudycją, bowiem nie tylko założył Stowarzyszenie, ale jeszcze, ku naszemu wielkiemu zadowoleniu, pracuje bardzo wytrwale dla jego rozwoju. Nie tylko z tych powodów teraz uwalniamy i w przyszłości za uwolnione uznajemy ze wszystkich ekskomunik, interdyktów i innych kar kościelnych, wyroków oraz kar, po to, że gdyby przypadkiem, obojętnie w jaki sposób chciano by zaszkodzić tej sprawie, on i wszyscy inni, na pożytek których ten list jest przeznaczony, mogli się na niego powołać. A My, mocą tego listu, zdecydowanie i w wolności ducha zatwierdzamy je i chcemy, aby było znane pod nazwą Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi.
…Dan w Rzymie, u świętego Piotra, naszym pierścieniem Rybaka, 21 marca 1826 roku, w trzecim roku naszego pontyfikatu. Papież Leon XII

List apostolski z aprobatą, 21 marca 1826, w: Missions O.M.I., nr 280 (1952), ss. 118, 138.

Aby zrozumieć jakieś imię, powinniście zapoznać się z osobą, która je nosi. Bertrand Russell