PROSIMY WASZĄ ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, ABYŚMY NAZYWALI SIĘ OBLATAMI MARYI NIEPOKALANEJ.

Eugeniusz zdecydowawszy się na zmianę nazwy Zgromadzenia, poprosił zatem papieża, aby oficjalnie nadał nam to imię. Eugeniusz był w stanie wszędzie rozgłosić, że to nazwa, którą nadał nam papież.

Jednocześnie Wasza Świątobliwość jest proszona, aby w brewe zatwierdzającym zechciała nam przydzielić nazwę Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi zamiast Oblaci Świętego Karola, aby uniknąć jakiegokolwiek pomieszania z nazwami innych zgromadzeń.

Jak zauważył ojciec Fernand Jetté, nazwa rodziny zakonnej wyraża jego naturę, istotę i funkcję. Wydaje się, że wybór nazwy Misjonarze Oblaci Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi dla ojca de Mazenod był dojrzewaniem do nowej i bardziej pogłębionej wizji Zgromadzenia. Odkrywa Maryję, która jest najbardziej adekwatnym wzorem życia apostolskiego, jakiego pragnął dla swego Zgromadzenia oraz wzorem osoby najbardziej zaangażowanej dla Chrystusa, ubogich i Kościoła. K. Lubowicki, Maryja http://www.omiworld.org/dictionary.asp?v=10&vol=1&let=M&ID=1113