Drodzy Współbracia i Przyjaciele!

Chrystus Pan Zmartwychwstał! Radość nasza jest tym większa, ponieważ dajemy o tym świadectwo w Polsce i na Madagaskarze, we Francji, Belgii, Luksemburgu, w Danii, Szwecji Norwegii, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, a także w Kanadzie i w kilku jeszcze krajach, w których pracują polscy oblaci.

Wszędzie tam śpiewamy: „Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa!”

W imieniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Polskiej Prowincji życzę Wam, abyście szli przez kolejny rok Waszego życia w mocy Zmartwychwstałego Pana Jezusa! Niech On nas wszystkich umacnia w codziennych trudach, niech posyła nam Ducha Świętego, niech uświęcając nasze życie pozwala nam budować Kościół święty i mieć serce wrażliwe na ubogich!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

o. Paweł Zając OMI

Prowincjał