10 września 2018

WSPOMNIENIA, ABY WZRASTAĆ W ŁASCE. Przed tym ważnym momentem życia Eugeniusz odprawia ośmiodniowe rekolekcje. Rozpoczynając te dni rekolekcji, aby przygotować […]

10 września 2018

WSPOMNIENIA, ABY WZRASTAĆ W ŁASCE.

Przed tym ważnym momentem życia Eugeniusz odprawia ośmiodniowe rekolekcje.

Rozpoczynając te dni rekolekcji, aby przygotować się do przy­jęcia biskupstwa, do którego zostałem wezwany wolą Jego Świąto­bliwości papieża Grzegorza XVI, myślę o błogosławionym czasie mych przygotowań do kapłaństwa. To już bardzo odległy czas. W tym długim czasie od grudnia 1811 roku do października 1832 roku minęła większa część mego życia, ale zachowałem jeszcze dary i łaski, które Panu spodobało się mi udzielić, oraz nastawienie, w jakim się znajdowałem, a także postanowienia, jakie wzbudził we mnie Bóg.

Wspomina o obfitych łaskach, jakie otrzymał przez miesiąc przygotowując się do kapłaństwa, nie zapominając o latach formacji w seminarium.

Przeznaczam jeden miesiąc, aby przygotować się na wło­żenie rąk i otrzymanie pełni kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Te długie rekolekcje zostały poprzedzone wieloma latami seminarium, prze­znaczonymi jedynie na poznanie boskiej nauki, na nabycie cnót ka­płańskich dzięki dokładnemu praktykowaniu regularnego życia. Te osiem dni prowadzi do najaktywniejszego wypełniania posługi apo­stolskiej, do najgorliwszej pracy w podwójnym zarządzaniu, za któ­re odpowiedzialność jest przerażająca. Ściśle mówiąc, nie wystarczył­by cały rok rekolekcji, a ja mam tylko tydzień. Niech Bóg udzieli mi łaski, abym go dobrze wykorzystał!

Rekolekcje przed przyjęciem sakry biskupiej, 7-14.10.1832, w: EO I, t. XV, nr 166.

To ważna lekcja, jaką ten zapracowany człowiek ukazuje nam wszystkim, bardzo zapracowanym: obojętnie, ile mamy zajęć, ciągle w duchu należy strzec w duchu duchowe łaski, jakie zebraliśmy w naszym życiu, które są fundamentem dla naszych obecnych i przyszłych relacji. Papież Franciszek powiedział: Świętość nie polega na czynieniu nadzwyczajnych rzeczy, ale na czynieniu zwyczajnych rzeczy z wiarą i miłością. Wraz z Maryją i świętym Eugeniuszem pamiętajmy, że Pan uczynił dla nas wielkie rzeczy. Rekolekcje Eugeniusza uczą nas, aby pamiętać i budować.