MINĘŁO 200 LAT: GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO ZA PRZYKŁADEM MARYI

W czasie zimnych zimowych miesięcy, gdy pielgrzymi nie przybywali już do sanktuarium, misjonarze udawali się do sąsiednich miasteczek, aby głosić Ewangelię w ramach przedłużonych misji.

Stąd po głoszeniu pokuty tym dobrym wiernym i po wysławieniu przed nimi wielkości i chwały Maryi, rozproszymy się po górach, aby głosić Słowo Boże tym prostym duszom, lepiej usposobionym do przyjęcia tego bożego siewu niż zbyt zepsuci mieszkańcy naszych stron.

 List do Piotra Mie, październik 1818, w: EO I, t. VI, nr 31.

W Dziewicy bacznej, aby przyjąć Chrystusa i dać Go światu, dla którego On jest nadzieją, oblaci będą widzieć wzór wiary Kościoła i własnej.

Konstytucja 10