Kolędnicy misyjni z Archidiecezji Poznańskiej spotkali się w Obrze. Mszy świętej przewodniczył i słowo wygłosił bp Grzegorz Balcerek – biskup pomocniczy metropolii. Kolędnicy misyjni, odwiedzając parafie i domy katolików, zbierali ofiary na wsparcie dzieci z obszaru Amazonii. Uwrażliwiali również na ochronę przyrody, w tym lasów tego regionu. Kilkuset kolędników, którzy przyjechali do Obry, to dzieci, które włączyły się w coroczną akcję charytatywną na rzecz misji. Po Mszy świętej i poczęstunku wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Obrze. Słowo powitania skierował do dzieci ks. Dawid Stelmach – dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Dzieci miały okazję wysłuchać świadectw misyjnych, które złożyli scholastycy obrzańskiego seminarium, pochodzący z Kamerunu i Nigerii.

Dzielenie się wiarą jest zadaniem każdego chrześcijanina. Uczy nas tego Chrystus, gdy mówi: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Również papież Franciszek przypomina, że „Kościół albo jest wychodzący, albo nie jest Kościołem”. „Kościołem wychodzącym” staje się każdy z nas, gdy przekazujemy drugiemu człowiekowi dobrą nowinę, która teraz brzmi: Bóg się rodzi i chce być blisko Twoich spraw!

(pg/zdj. OMI Obra)