4 października 2021

TRZEBA DZIĘKOWAĆ BOGU ZA ZDROWIE, JAKIM MNIE DARZY I PROSIĆ O PRZEBACZENIE ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE 61 LAT MOJEGO ŻYCIA. Eugeniusz […]

4 października 2021

TRZEBA DZIĘKOWAĆ BOGU ZA ZDROWIE, JAKIM MNIE DARZY I PROSIĆ O PRZEBACZENIE ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE 61 LAT MOJEGO ŻYCIA.

Eugeniusz nigdy nie przywiązywał wagi do swoich urodzin:

Cierpliwości! Znowu kolejny rok. Trzeba podziękować Bogu za zdrowie, jakim mnie darzy i prosić o przebaczenie za niewłaściwe wykorzystanie 61 lat mojego życia.

Raczej zwracał uwagę na chrzest, który miał miejsce nazajutrz. Miał zwyczaj, aby ten ważny dzień każdego roku świętować z kapucynkami w ich zamkniętym klasztorze.

Zwyczajowa stacja u kapucynek, gdzie odprawię wspólnotową mszę z okazji odpustu świętego Franciszka [Aluzja do odpustu Porcjunkuli udzielonego wiernym przez papieża Honoriusza III, którzy 2 sierpnia 1221 roku odwiedzili sanktuarium Porcjunkuli, pierwszy dom zakonu franciszkańskiego. Później ten odpust został udzielony na zawsze].

Tak więc ciągle kolejny rok mojego życia rozpoczynam otoczony modlitwami tych ziemskich aniołów, które mają tyle miłości i tak wielkie przywiązanie do mnie. Prze cały ranek ich kościół był pełen, tak bardzo budujące jest uczestnictwo.

Dziennik, 02.08.1843, w: EO I, t. XXI.