Komentarz wideo na niedzielę, 9 stycznia 2022

Komentarz głosi o. Tomasz Maniura OMI i o. Dominik Ochlak OMI.

8 stycznia 2022

(misyjne.pl)