6 kwietnia 2022

Z listów św. Eugeniusza.

6 kwietnia 2022

OTOCZCIE OPIEKĄ NASZE MISJE W AMERYCE

W poprzednim tekście widzieliśmy, jak Eugeniusz opisał Radzie Rozkrzewiania Wiary nowe misje w Kanadzie. Kontynuuje swój list:

Uważam, panowie, iż zadowoli was opis potrzeb misji w Bytown i jej znaczenia, jej różnorodność posług, jakie pełnią tamtejsi misjonarze. To znaczenie rośnie stale ze względu na centralne komunikacyjne położenie miasta, łączące północną i południową Kanadę, Stany Zjednoczone i północ tej części Ameryki. Znamy zapał, jaki was ożywia, by towarzyszyć każdemu przedsięwzięciu dla rozkrzewiania wiary i dobra religii. Znamy szlachetność, z jaką udzieliliście obfitej jałmużny wielu misjom w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej, zakładanym przez stowarzyszenia misyjne. Okazaliście prawdziwą dobroć, spełniając naszą prośbę o pomoc misji w Kornwalii, za którą Oblaci Maryi Niepokalanej w Anglii są odpowiedzialni. Wszystko to każe mi ufać i umacnia w przekonaniu, iż otoczycie opieką nasze misje w Ameryce, wpisując je na listę misji wspieranych przez cudowne Dzieło, którym zarządzacie z tak wielką mądrością i poświęceniem.

List do Rady działa Rozkrzewiania Wiary, 23.12.1844, w: EO I, t. V, nr 90.

Od początku, bez wsparcia finansowego, misje oblackie wśród najbardziej opuszczonych byłyby niemożliwe. Dzisiaj z wdzięcznością wspominamy niezliczonych dobroczyńców, którzy wspierają i umożliwiają realizację naszej misji ewangelizacyjnej.