Komentarz do Ewangelii dnia

22 stycznia 2023.

22 stycznia 2023
Jezus odchodzi z domu rodzinnego, aby osiąść w Kafarnaum. Tam zaczyna głosić i nauczać, nawołując do nawrócenia. Ale także tam powołuje swoich pierwszych uczniów. W tym działaniu Pana Jezusa trzeba nam zauważyć cztery istotne momenty. Powołanie dokonuje się nad jeziorem, czyli w miejscu, które jest codziennością pierwszych uczniów. To dzięki niemu żyją, to ono zapewnia im godziwe warunki życia, to ono stanowi centralny punkt ich życia. Powołanie więc dokonuje się w miejscu, gdzie człowiek jest w pełni sobą, gdzie naprawdę żyje. Dalej czytamy, że Jezus „przechodził”. Oznacza to, że Nauczyciel z Nazaretu pozostawia powoływanemu absolutną wolność w wyborze. Nie jest kimś, kto się narzuca i „na siłę” zmusza do przyjęcia swoich racji i propozycji. Ostatnie dwa elementy powołania to spojrzenie i słowo. To one sprawiają, że życie prostych rybaków „przewróciło się do góry nogami”, czyli – mówiąc językiem Pisma Świętego – „zmienili swoje myślenie”, czyli – „nawrócili się”. Panie Jezu i my jesteśmy w „nasłuchu” na Twoje słowo, abyśmy gdy tylko przyjdziesz mogli wykrzyknąć: „Tak, Panie oto jestem” – przyjmij nasze „Fiat” – niech zawsze Twoja wola w nas zwycięża!