Komentarz do Ewangelii dnia

16 marca 2023.

16 marca 2023
Pan Jezus zaprasza nas uczniów do większej ufności w Jego słowo. Ono ma moc i to „nieziemską.” Wielu może się o tym przekonać. I tak też się dzieje, lecz nie wszyscy widzą w mocy Jezusa – Boże działanie. Zatem komu na tym zależy, aby w tym wszystkim poddawać w wątpliwość czyny, słowa i osobę Pana Jezusa? Szatan podzielony, z jednej strony wie z Kim ma do czynienia, a z drugiej wprowadza zamęt i podważa prawdę, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem. Zatem takie skłócone królestwo jak przypomina nasz Mistrz nie może się ostać. Właściwie klęska i upadek jest wpisany w jego buncie i szale. Bóg zawsze ma ostateczne słowo. On zawsze zwycięża!