Rozważania oblackie

lipiec

Dalsze rozważania będą publikowane w sierpniu


30 czerwca 2020

DLATEGO JEST BARDZO WAŻNE, ABY DOPROWADZIĆ…


29 czerwca 2020

TO NIE JEST PRZEDSTAWIENIE. Jednym z głównych…


26 czerwca 2020

PORUSZAJĄCE MOMENTY PODCZAS GŁOSZENIA MISJI…


25 czerwca 2020

JAKŻE BŁOGOSŁAWIĘ BOGA, ŻE UMIEM MÓWIĆ JĘZYKIEM…


24 czerwca 2020

NASI ZMARLI OBLACI: DAĆ ŚWIADECTWO JAK JEST ŻYWA…


23 czerwca 2020

W NIEPEWNOŚCI I CIERPIENIACH TYCH DNI ŚWIĘTY…


22 czerwca 2020

ROZWODZIŁEM SIĘ ŻYCZLIWIE NAD NIEZMIERNĄ DOBROCIĄ…


19 czerwca 2020

UCZY SIĘ ICH SUCHO LITERY KATECHIZMU… ALE NIE…


18 czerwca 2020

TRZEBA BĘDZIE OJCU TAM ROBIĆ WSZYSTKO DLA…