Rozważania oblackie

św. Eugeniusz powróci...

Z powodu wakacji letnich św. Eugeniusz zamilknie…


29 czerwca 2018

BARDZO ZNAMIENNY LIST Być może jesteście…


28 czerwca 2018

ŻYWI CZŁONKOWIE CHRYSTUSA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD…


27 czerwca 2018

CZY BISKUP NIE UCZYNIŁ SIEBIE INSTRUMENTEM RZĄDU…


26 czerwca 2018

OHYDNA ZDRADA Wtórne konsekwencje rewolucji…


25 czerwca 2018

NASZE CZYNNOŚCI, NASZE USŁUGI MAJA WARTOŚĆ…


22 czerwca 2018

W SŁUŻBIE PANA MUSI BYĆ MIEJSCE NA WYRZECZENIA.…


21 czerwca 2018

NIC BARDZIEJ SŁUSZNEGO NIŻ DAĆ POZNAĆ SWOJE…


20 czerwca 2018

WYPOWIESZ WOJNĘ TEMU DRWIĄCEMU TONOWI, KTÓRY NIE…


19 czerwca 2018

PRAGNIENIE MISJI ALGIERSKIEJ 4 lipca 1830 roku…