21 grudnia 2022

ZAWSZE BYŁEM CZŁOWIEKIEM PRAGNIEŃ

Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana» (Łk 1,44-45).

Wcale nie jestem prorokiem, zawsze jednak byłem człowiekiem pragnień, a niektóre z moich życzeń zostały wysłuchane i spełniły się. Niech te, które kieruję do Boga za wami, moje drogie dzieci, sprowadzą na was wszystkie niebieskie błogosławieństwa i niech napełnią wasze dusze łaskami i pociechami.

List do o. Honorata, 09.10.1841, w: PO I, t. I, nr 9.


Komentarz do Ewangelii dnia

Zwiastunka Dobrej Nowiny udaje się z pośpiechem w góry nie bacząc na zagrożenia czyhające po drodze. Spieszy do swojej krewnej Elżbiety, aby i tam wnieść błogosławieństwo. Można by rzec wizyta wstępna Mesjasza Jezusa u swego poprzednika Jana. Jan podskakuje w łonie Elżbiety z radości na to spotkanie. Radość i błogosławieństwo wypełnia matki w darze macierzyństwa. Niezapomniane odwiedziny i niezapomniane przeżycie dla całej rodziny. W domu Elżbiety i Zachariasza, przebywa Bóg Człowiek ze swoją Matką. Przepiękne to spotkanie. Panie Jezu i my czekamy na Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc żeś jest z nami!

(zdj. Stacja7)


Lubliniec: Pasterka w kobiecym zakładzie karnym

W Zakładzie Karnym w Lublińcu odbyła się dzisiaj Eucharystia z uroczystości Narodzenia Pańskiego. To wspólna inicjatywa kapelana – o. Romana Kempki OMI oraz dyrekcji i wychowawców zakładu karnego, w którym osadzone są kobiety z wyrokami sądowymi. Modlitwie przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy. We Mszy świętej uczestniczyli również misjonarze oblaci z lublinieckiego klasztoru: o. Roman Kempka OMI – kapelan więzienny, o. Tomasz Woźny OMI – proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki, o. Paweł Gomulak OMI – Papieski Misjonarz Miłosierdzia oraz br. Krzysztof Fijałek OMI. Podczas liturgii śpiewy wykonywali członkowie Zespołu Śląsk.

W słowie skierowanym do osadzonych kobiet hierarcha mówił o nadziei, jaką niesie Chrystus. Podziękował również dyrekcji oraz wychowawcom w zakładzie karnym. Po Mszy świętej biskup wykonał jeszcze kilka utworów, które zaangażowały zarówno osadzone jak i personel więzienny.

Więzienie dla kobiet w Lublińcu jest Oddziałem Zewnętrznym Zakładu Karnego w Herbach. Przeznaczony jest dla kobiet, kary odbywają tutaj m.in. kobiety z anomaliami psychicznymi, dla których odbywa się program terapeutyczny o resocjalizacyjny. W sumie w placówce jest ponad 200 miejsc dla skazanych kobiet. Od wielu lat kapelanami więzienia są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z lublinieckiego klasztoru.

(pg/zdj. Zakład Karny w Lublińcu)


20 grudnia 2022

BÓG, KTÓRY WYZNACZA NAM TRASĘ I NIGDY NAS NIE OPUŚCI

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1,29-31.38).

Trzeba mieć trochę odwagi i ufności w Bogu, który wyznacza nam trasę i który nas nie opuści, gdy będziemy działać w Jego imieniu i dla Jego chwały.

List do o. Guiguesa, 05.12.1844, w: PO I, t. I, nr 50.


Komentarz do Ewangelii dnia

Sytuacja rodzinna w życiu Elżbiety i Zachariasza nie była do pozazdroszczenia. Małżeństwo bezdzietne i już w podeszłym wieku, a mimo to żyjący pobożnie i sprawiedliwie, jak nadmienia św. Łukasz. Zatem co było nie tak? Czyżby Bóg na nich się „obraził”? Zachariasz był kapłanem, więc był blisko „Świętego Świętych”, co więcej przypadał wówczas jego dyżur w składaniu ofiary kadzenia. Podczas tego dyżuru ma widzenie, otrzymuje orędzie archanioła Gabriela, aby zaufał Bogu. Bóg ma specjalny plan dla Zachariasza i jego żony Elżbiety. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Niestety z powodu niedowiarstwa, co do zapowiedzi, Zachariasz zostaje doświadczony niemotą. Elżbieta natomiast otrzymuje łaskę zapowiedzianego macierzyństwa. Hańba w oczach ludzi z powodu niepłodności zostaje z niej zdjęta. Tak Bóg toruje drogę dla swojego posłańca, którego wyznaczył na ten czas, aby przygotował drogę na przyjście Baranka Bożego. Głos wołającego na pustyni, nawołujący do pokuty i prostowania ścieżek życia. Zatem w duchu radości dziękujmy za ten dar Boga, przekraczającego nasze bariery lęku, zwątpienia i niemocy.


19 grudnia 2022

NASZ PAN, NASZ BOSKI MISTRZ MUSIAŁ WIELE CIERPIEĆ ZE STRONY SWYCH UMIŁOWANYCH APOSTOŁÓW.

Na to rzekł Zachariasz do Anioła: «Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». Odpowiedział mu Anioł: «Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie» (Łk 1,18-20).

To są uczniowie, któ­rzy przynoszą honor swemu mistrzowi. Niech dobry o. Vincens cieszy się z tego powodu, niech przenosi na nich swą myśl, kiedy spotyka kil­ka przykrości. Nasz Pan, nasz boski wzór musiał wiele cierpieć ze stro­ny swych umiłowanych apostołów, którzy zbyt często byli nieznośni i męczący.

List do o. Bruno Guiguesa, 18.08.1837, w: PO I, t. X, nr 812.


Komentarz do Ewangelii dnia

„Patris Corde”- „Ojcowskim sercem”, tytuł listu apostolskiego, którym papież Franciszek 8 grudnia 2020 roku z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, wprowadzał rok św. Józefa. Potrzebne odnowienie spojrzenia i przybliżenie tego milczącego świętego, ujętego na kartach Ewangelii. Św. Józef jest przez papieża Franciszka ukazany jako „Ojciec przyjmujący”. W przykładzie osoby św. Józefa uczymy się przyjmować wolę Bożą. W pokornej postawie staramy się realizować Boże natchnienia. Budząc się ze snu, w duchu męstwa i wielkiego zaufania do Boga podejmujmy wszelkie wyzwania, nawet tego, co wydaje się po ludzku niemożliwe. Bo przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest z nami, aby nam pomagać, asekurując nasze kroki ku świętości.

(zdj. biccomerce.com)


Lubliniec: Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy "U Oblat"

W lublinieckiej wspólnocie parafialnej odbywa się pierwszy w historii parafii Jarmark Bożonarodzeniowy „U Oblat”. Organizatorami wydarzenia są: Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu oraz miejscowa parafia oblacka. Zanim rozpoczęła się część wystawniczo-degustacyjna uczestnicy obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów szkoły katolickiej mieszczącej się w pomieszczeniach oblackiego klasztoru. Wśród wystawianych produktów znalazły się wyroby rękodzielnicze, ozdoby świąteczne, przetwory i przekąski świąteczne.

Przy okazji w klasztorze odbyło się spotkanie opłatkowe dla rodzin misjonarzy oblatów. Rodzice i krewni oblatów z ziemi lublinieckiej spotkali się ze sobą oraz z najstarszymi mieszkańcami domu zakonnego.

(pg/zdj. J. Król OMI)