Trwa projekt rewitalizacyjny w Kodniu!

Trwają przygotowania do prac rewitalizacyjnych w Kodniu. Jak informowaliśmy wcześniej, 31.07 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu "OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO DUCHA I KOŚCIOŁA ŚW. ANNY W KODNIU". Z kolei 25.09 br. podpisana została umowa z realizatorem.

Dzięki dotacji możliwe będą:

  • konserwacja ceglanej elewacji. Kościół Świętego Ducha;
  • konserwacja kamiennego portalu, metalowych drzwi oraz odsłonięcie i konserwacja fragmentu pierwotnej posadzki. Kościół Świętego Ducha;
  • konserwacja kopuły, ścian i sklepień kaplic transeptowych. Kościół św. Anny;
  • remont więźby i wymiana dachu. Kościół Świętego Ducha;
  • odwodnienie powierzchniowe. Kościół Świętego Ducha;
  • przystosowanie nowych powierzchni na ekspozycję. Kościół św. Anny;
  • Zagospodarowanie terenu - remont ścieżek dla pieszych w obszarze Kalwarii. Kościół Świętego Ducha;
  • Modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na  LED)  Kościół Świętego Ducha;
  • Modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na  LED)  Kościół św. Anny.

Bogu niech będą dzięki! Jemu też powierzamy owoce tych planów.

Więcej informacji na stronie www.rewitalizacja-koden.oblaci.net

(kz/dd)


17 października 2017

GDY CAŁA LUDNOŚĆ, WŚRÓD KTÓREJ ŻYJEMY, CZEGOŚ NIE UŻYWA, BYŁOBY NIEWYBACZALNE TEGO ŻAŁOWAĆ.

Przypatrywaliśmy się biedzie Eugeniusza podczas jego wielomiesięcznej choroby, wolno przebiegającej rekonwalescencji, jego troskom związanym z politycznymi i antyreligijnymi zawirowaniami. Widzieliśmy także jego frustrację z powodu oddalenia od swej oblackiej rodziny i bliskich z diecezji marsylskiej. Teraz, gdy wraz z przyjazdem młodych oblatów, znów wyszło słońce, Eugeniusz cały czas spędzał ze swoją rodziną.

Mój najdroższy przyjacielu, trwam jeszcze w zachwycie szczęściem, jakim cieszyłem się w czasie dziewięciu dni, które spędziłem na łonie ro­dziny w Billens. Od tak dawna byłem pozbawiony takiego życia z tymi wszystkimi aniołami, którego cenę bardziej poczułem. Moja obecność była im bardzo przyjemna. Nie zniechęcali się w dawaniu mi tego świadectwa. Myślę też, że była im użyteczna pod wielu względami, choćby tylko w tym, aby moim przykładem przyzwyczaić ich do kilku nieodzownych wyrzeczeń, które zresztą zostały zupełnie okupione przez wszystkie korzy­ści, które się zawierają w tym miłym pobycie.

Zatem, jako rodowity Francuz i Prowansalczyk, dla którego wino i chleb były codziennym pożywieniem, mówi o trudnościach z przyzwyczajeniem się do pożywienia w Szwajcarii!

Chleb jest z mieszanki pszenicy i żyta, ale jest dobry. Jedzą go ogrom­nie dużo. Dziwi się temu tutejsza ludność, która go je bardzo mało dlate­go, że jest drogi i że zastępuje go doskonałymi ziemniakami. Proszę sobie wyobrazić, że musiałem kazać urabiać go dwa razy dziennie. Wino w tym kraju jest bardzo niedobre i bardzo drogie, dlatego wieśniacy wcale go nie piją; to wychodzi im na dobre. Ten brak nie jest odczuwany zresztą aż nadto pasuje do ubóstwa, aby pozwalano sobie tego żałować. Gdy cała ludność, wśród której żyjemy, czegoś nie używa, byłoby niewybaczalne tego żałować. W Billens woda jest pierwszej jakości; wszyscy uważają ją za dobrą i nią się zadowalają. Codziennie na śniadanie jemy obficie bar­dzo dobrą zupę – taki jest w tym kraju zwyczaj; tak samo robimy wie­czorem.
List do Henryka Tempiera, 24.10.1830, w: EO I, t. VII, nr 367.


[WIDEO] Wieści z Wierszyny

Ojciec Karol Lipiński OMI udziela wywiadu o aktualnej sytuacji w oblackiej parafii i wspólnocie w Wierszynie k. Irkucka, gdzie posługuje wśród Polonii.

Źródło: www.facebook.com/wierszyna

(kz)


50-lecie KEP ds. Misji i nocne czuwanie na Jasnej Górze

Z okazji 50 lat działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji pośród innych także nasza prowincja na ręce ojca prowincjała otrzymała list z zaproszeniem do udziału w nocnym czuwaniu (13/14 listopada br.) w Sanktuarium Jasnogórskim. Ks. bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wyraża w liście podziękowania za animację, formację i współpracę misyjną, koordynowaną przez komisję, która zaowocowała wielkim dobrem i przyczyniła się do ożywienia zapału misyjnego wśród duchownych i świeckich.

Jako Misjonarze Oblaci MN jesteśmy zgromadzeniem misyjnym, a udział naszej prowincji w dziele misyjnym Kościoła jest ciągle bardzo wielki. Cieszymy się z posługi naszych współbraci-misjonarzy na wszystkich kontynentach świata, a nasze zaangażowanie misyjne jest doceniane przez Kościół. Świadczą o tym choćby ostatnie nominacje biskupie i mianowanie o. Ryszarda Szmydkiego podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów - wyjaśnia o. Paweł Latusek OMI, sekretarz prowincjalny.

Ojciec prowincjał Paweł Zając OMI, którego na wydarzeniu reprezentował będzie wikariusz prowincjalny, o. Sławomir Dworek, bardzo zachęca współbraci do uczestnictwa w tym jasnogórskim czuwaniu: jesteśmy przecież nie tylko Zgromadzeniem misyjnym, ale i maryjnym.

Zapraszamy.

(kz).


16 października 2017

MAM POWÓD, ABY WIERZYĆ, ŻE BÓG, DOBRY MISTRZ ZECHCIAŁ PRZYJĄĆ NASZE POKORNE HOŁDY I WYSŁUCHA NASZEGO ZAWIERZENIA I NASZEJ UFNOŚCI.

Podzielamy radość ojca rodziny z racji pomyślnego i bezpiecznego przyjazdu czternastu młodych scholastyków do Billens.

Więcej Info


Relikwie Krzyża Świętego we Wrocławiu

Relikwie Drzewa Krzyża Świętego peregrynują po kolejnych domach i parafiach gdzie mieszkają i posługują Misjonarze Oblaci. W czwartek 5 października do Wrocławia przywiózł je o. Dariusz Malajka OMI. Relikwie umieszczono w domowej kaplicy. O godz. 20.15 rozpoczął się oblacki dzień skupienia pod przewodnictwem o. Dariusza. Z kolei w piątek do wspólnoty dołączył wikariusz prowincjalny o. Sławomir Dworek OMI.

W sobotę, modlić się i pokłonić przed relikwiami mogli skazańcy w jednym z Zakładów karnych Wrocławia, którymi duchowo opiekuje się o. Robert Żukowski OMI. Wieczorem tego samego dnia w kościele grupa organizująca Spotkania z Kulturą Ojczystą poprowadziła program słowno-muzyczny.
Niedzielne słowo Boże o Krzyżu Świętym głosił o. Dariusz. Po każdej Eucharystii była możliwość ucałowania relikwii. Uroczystej Mszy świętej o godz. 13.00 przewodniczył wikariusz prowincjalny, liturgię swoim śpiewem uświetnił chór „Cantilena”. O godz. 17.00 odbyło się z kolei nabożeństwo różańcowe z adoracją Relikwii.

Wrocław po raz pierwszy miał okazję gościć u siebie Relikwie Krzyża Świętego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

(kz/ml)


13 października 2017

ZAPEWNIĆ OBLACKIEJ RODZINIE OCHRONĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Zakup wielkiego domu w Billens w Szwajcarii został sfinalizowany. Aby zapewnić opiekę młodym członkom swojej wspólnoty, Eugeniusz przywołuje wstawiennictwa wielu świętych, którzy byli jego orędownikami.

Więcej Info


[WIDEO] Kazanie peregrynacyjne w Siedlcach

Źródło: https://www.facebook.com/teresa.siedlce.misjonarze.oblaci/

(kz)


Peregrynacja w Siedlcach

W dniach 29.09-01.10 br. w Parafii św. Teresy w Siedlcach odbyła się zapowiadana już wcześniej peregrynacja Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Relikwie zostały przywiezione z Sanktuarium Świętego Krzyża k. Kielc i wystawione do adoracji i modlitwy w ich obecności. Dniem kulminacyjnym peregrynacji był odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Okazję do uczczenia relikwii miała zarówno wspólnota oblacka jak i zebrani w tych dniach licznie parafianie. Homilię w czasie uroczystej sumy odpustowej wygłosił o. Krzysztof Jamrozy OMI – mistrz nowicjatu na Świętym Krzyżu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

(kz)


12 października 2017

OBAWA PRZED RELATYWIZMEM

Félicité de Lamennais był kapłanem, którego Eugeniusz w szczególny sposób podziwiał z powodu jego pism i ideałów. Podczas antyreligijnych wydarzeń Lamennais zaczął wypowiadać myśl, że świeckie przymierze tronu i ołtarza powinno zostać rozwiązane. Eugeniusz patrząc na Kościół okazał zdecydowany sprzeciw. (Cf.http://www.omiworld.org/fr/dictionary/dictionnaire-historique_vol-1_l/265/lamennais-f-licit-de/ )

Więcej Info