Świeccy stowarzyszeni z oblatami spotkali się w Obrze

W obrzańskim klasztorze spotkali się świeccy pragnący żyć charyzmatem oblackim. Podczas spotkania podsumowano zakończony II Kongres Świeckich Stowarzyszonych z Oblatami. Dla regionu europejskiego wydarzenie odbyło się w Lublińcu-Kokotku. W słowie skierowanym do uczestników o. Paweł Zając OMI przywołał słowa Słownika Wartości Oblackich:

Oblaci i świeccy stowarzyszeni przyznają, że potrzebują się wzajemnie; relację wzajemności przeżywają w otwartości, zaufaniu i poszanowaniu powołania każdego. Każdy zgłębia charyzmat Eugeniusza de Mazenoda stosownie do swego specyficznego powołania i ubogaca innych swymi odkryciami i doświadczeniami. Oblaci i stowarzyszeni świeccy uzupełniają się we wzajemnym wzroście. (…)  Są to ludzie modlitwy. Świadomi swego ubóstwa wobec Boga i wobec innych, żyją solidarnie z ludźmi w swym środowisku.

Obok zwiedzania obrzańskiego klasztoru uczestnicy spotkania pochylali się nad publikacją modlitewnika dla świeckich stowarzyszonych z oblatami. Następne spotkanie planowane jest w Łebie.

(pg)


27 października 2022

DLA BISKUPA TE DNI ZAKOŃCZENIA MISJI SĄ PIĘKNE!

Biskup Eugeniusz wprowadził również praktykę misji ludowych głoszonych regularnie w parafiach swojej diecezji. Zawsze starał się być obecny na uroczystościach zakończenia misji, by sprawować różne sakramenty. Tak jedną z nich opisuje w swoim dzienniku.

[Zakończenie misji w St-Antoine]. Dla biskupa te dni zakończenia misji są piękne! Niech okazuje mi się wdzięczność, że nigdy nie odmawiam, aby tam się udać. Widok pojednanej z Bogiem parafii, przyjęcie z rąk swojego pasterza Ciała Jezusa Chrystusa, skierowanie budujących słów do tej cząstki mojej trzody, wyplenienie w ten sposób istotnego obowiązku nauczania nałożonego na biskupów, udzielanie bierzmowania mężczyznom, którzy inaczej by do niego nie przystąpili, to pociecha, która wynagradza każde zmęczenie. Uważałbym, że ciężko grzeszę, gdy, mogąc tak łatwo udzielić Ducha Świętego i czynić doskonałych chrześcijan, z błahych powodów rezygnować, aby spełnić pragnienia powierzonych mi dusz.

Dziennik, 22.03.1846, w: PO I, t. XXI.

 


Komentarz do Ewangelii dnia

Świadectwo Pana Jezusa jest klarowne. On to uczy nas, swoich uczniów, jak należy postępować w głoszeniu Dobrej Nowiny. Nie poddawać się zniechęceniu, czy też namowom innych do zaprzestania działalności na rzecz Królestwa Bożego. Do nie poddawania się presji publicznych debat i opinii. Bardziej wymagać od siebie samodyscypliny i samozaparcia się, aby do końca wytrwać na drodze przepowiadania i ogłaszania Bożego Królestwa. Bóg w Jezusie określił nam, wybranym z tego świata, że niejednokrotnie pragnął i obecnie pragnie wszystkich ludzi poprowadzić ku prawdziwym radościom, do swojego Królestwa. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko podjąć to wyzwanie. Pójść śladami Mistrza, wyruszyć w drogę do domu Ojca. Być zawsze z Nim i przezwyciężać nasz egoizm, który zabija w nas ducha proroczego. „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja”.

(zdj. pixabay)


Obra: Spotkanie superiorów, proboszczów i ekonomów

W klasztorze w Obrze trwa dwudniowe spotkanie superiorów, proboszczów i ekonomów. W dniu dzisiejszym uczestnicy wysłuchali relacji prowincjała z zakończonej 37. Kapituły Generalnej. Treść jest o tyle ważna, że jednym z zadań przełożonych jest animowanie lokalnej wspólnoty. Popołudniu odbyły się dwa cykle spotkań z ekonomem prowincjalnym. Czwartkowe spotkania będą miały wymiar związany z zarządzaniem dobrami doczesnymi. Za funkcjonowanie klasztorów odpowiedzialni są superiorowie, a w ich imieniu praktycznie dbają o to ekonomowie. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: optymalizacja kosztów mediów energetycznych czy kwestie prawne związane z codziennym funkcjonowaniem klasztorów i parafii. Po zakończeniu spotkania superiorów i ekonomów, dodatkowy oddzielny panel rozpoczną proboszczowie.

(pg/zdj. Sebastian Łuszczki OMI)


Katowice: Muzyka klasyczna i operowa u oblatów

Oblacka parafia na Koszutce w Katowicach we współpracy z Miejskim Domem Kultury „Koszutka” zorganizowała wieczór z muzyka klasyczną. Zgromadzeni w świątyni mogli usłyszeć dzieła Bacha, Mozarta, Moniuszki i Czajkowskiego. Arie oratoryjne i operowe wykonali: Zbigniew Wunsch – śpiewak i solista Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Larisa Czaban (akompaniament) – związana m.in. z Operą Śląską i Teatrem Wielkim w Łodzi. Koncert został zorganizowany w ramach inicjatywy lokalnej.

(pg/zdj. OMI Katowice)


26 października 2022

TO UCZUCIE ZAWSZE MI TOWARZYSZY, GDY NIOSĘ NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT.

Biskup Eugeniusz wyraża swoją osobistą pobożność eucharystyczną podczas adoracji w jednym ze swoich kościołów.

Z największą możliwą gorliwością, recytując psalmy i kantyki, poddałem się pewnemu rodzajowi synowskiego zaufania, aby dobrego Mistrza prosić o pozwolenie, bym na wieki nie był od Niego oddzielony w wieczności. Wydawało mi to niemożliwe, że mając oznaki szczęścia, aby Go ujrzeć, aby Go kontemplować z tak bliska, aby Go złożyć na moim łonie, aby Go adorować, wywiązując się samemu z tego obowiązku, mówię, że wydawało mi się to niemożliwe, gdyby nie udzielił mi łaski, abym Go naśladował i posiadł na całą wieczność. Myśl o moich grzechach mnie przerażała, ale w tych cennych chwilach wydaje mi się, że miłosierdzie mojego Zbawiciela pochłania wszelki strach i przerażenie, a w moim sercu jest miejsce jedynie na zaufanie i miłość. To uczucie zawsze mi towarzyszy, gdy niosę Najświętszy Sakrament.

 


Komentarz do Ewangelii dnia

Przestrogi Pana Jezusa dla wybranych, powołanych do życia w Królestwie Bożym, czyli także i dla nas, są niezwykle aktualne. Tak łatwo rozminąć się z Panem Jezusem w codzienności. Tym bardziej w tym czasie, w którym tak bardzo wydaje się, człowiek odrzuca Boga. Zwraca się ku swoim pożądliwościom i pysze tego świata. Człowiek współczesny wydaje się tak łatwo zwodzić różnym namiętnościom i niestety często ulega lenistwu. Zarówno fizycznemu, jak i duchowemu. Brak w nas, ludziach, woli walki o prawdę, o życie w prawdzie. Pan Jezus przypomina nam, że pomimo tego wszystkiego, co sprawia, że człowiek się gubi w tym świecie. On jest i nas szuka. Jak pasterz zagubionych owiec. On jest „ciasną” bramą, drzwiami przez które mamy przystęp do Ojca. Stąd to wysłane zaproszenie na dziś, na teraz do każdego z nas: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. O Panie Jezu, Zbawicielu nasz, wejrzyj na nas stojących pod Twoim Krzyżem, szukającym Twego Miłosierdzia i łaski zbawienia.

(zdj. pixabay.com)


Oblat ze Sri Lanki będzie posługiwał w Czechach. Bogactwo oblackiego charyzmatu

Jednym z wymiarów oblackiego charyzmatu jest wielonarodowość i różnorodność kulturowa. Tym, co łączy misjonarzy na całym świecie jest charyzmat św. Eugeniusza, jednak ewangelizacja dokonuje się w konkretnej rzeczywistości kulturowej. Czescy oblaci od lat dzielą się personelem misjonarskim z innymi częściami oblackiego świata. Teraz zaprosili do posługi w swoim kraju misjonarza oblata ze Sri Lanki.

Posłanie misjonarza

Na rodzimej ziemi ojca Fernando Sackrawarthige Prancis Janitha OMI pożegnała wspólnota oblacka i rodzina. Przełożony oblatów w wymowny sposób ucałował krzyż oblacki misjonarza, który będzie współtworzył nowy komunitet w Pradze. Wspólnota dziecięca, którą prowadził w swoim kraju – mając na względzie surowy klimat europejski – podarowała swojemu duszpasterzowi ciepłe buty, w których zameldował się na międzynarodowym lotnisku w stolicy Republiki Czeskiej.

Wymiana doświadczeń

Pierwszy urlop misyjny w kraju zakończył o. Karel Mec OMI, który został wysłany z Czech na oblacką misję w Zimbabwe. W tym samym czasie na lotnisku w Pradze miejscowa wspólnota oblacka wraz ze świeckimi stowarzyszonymi oczekiwała na przylot współbrata ze Sri Lanki. W Prowincji Środkowouropejskiej będzie poznawał miejscowy Kościół, zwyczaje i ubogacał wspólnotę swoim doświadczeniem wiary. Wymownym znakiem był przylot misjonarza w Niedzielę Misyjną.

(pg/zdj. Vlastimil Kadlec OMI)