Wrocław: Pielgrzymka w intencji osób z niepełnosprawnościami

Kilkudziesięciu pielgrzymów udało się na pielgrzymi szlak, by modlić się z osobami z niepełnosprawnościami oraz w intencji osób, których dotknęło takie doświadczenie. W drodze był czas na nawiedzenie kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu jej liturgicznego wspomnienia. Pielgrzymi modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymowanie swój punk kulminacyjny miało w czasie Eucharystii połączonej z agapą dla uczestników. W pielgrzymce wzięli udział także wolontariusze ze wspólnoty „Zacheuszki” wraz z podopiecznymi oraz ich opiekunem o. Robertem Żukowskim OMI. Pielgrzymka na Wzgórze Osobowickie przygotowana została przez stowarzyszenie na rzecz dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną pod przewodnictwem ks. Ryszarda Skocza.

(wroclaw.oblaci.pl)


Instalacja generała [zdjęcia]

W Nemi odbyła się ceremonia instalacji nowego przełożonego generalnego Zgromadzenia. Oprócz wymaganych prawem kanonicznym czynności odbył się obrzęd mandatum oraz przekazanie misyjnego krzyża św. Eugeniusza.

(pg/zdj. OMIWorld)


Kodeń: Zaproszenie na Weekendowy Kurs Przedmałżeński

Kustosze kodeńskiego sanktuarium zapraszają na kurs dla par przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Prelegentem weekendowego wydarzenia będzie Mieczysław Guzewicz - od 28 lat żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim, ojciec trojga dzieci. Doktor teologii biblijnej, członek Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji ds. Rodziny. Pracuje jako katecheta w I LO we Wschowie, prowadzi wykłady na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Gorzowie i Zielonej Górze z zakresu małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym. Jest autorem licznych publikacji i opracowań dotyczących zagadnień małżeństwa i rodziny, wychowania religijnego dzieci oraz problematyki cierpienia w Biblii. Prowadzi liczne konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców, duszpasterzy.

(pg)


Louis Lougen OMI: Oblaci mają szczególne zadanie, by służyć ubogim i być blisko ludzi

Podczas Kapituły Generalnej Oblatów Maryi Niepokalanej, o. Louis Lougen OMI, ustępujący Przełożony Generalny, chwalił pracę oblatów na całym świecie i mówił, że jego następca musi być człowiekiem nadziei i modlitwy, aby stawić czoła trudnościom misji.

W czwartek 29 września na 37. Kapitule Generalnej, która rozpoczęła się 14 września w miejscowości Nemi nieopodal Rzymu, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wybrali nowego Superiora Generalnego. Został nim Luis Ignacio Rois Alonso OMI.

Być blisko ludzi

W wywiadzie dla Vatican News ojciec Lougen rozmyślał o swojej 12-letniej służbie oraz wspominał o wyzwaniach i możliwościach, jakie stoją przed oblatami na całym świecie.

Jako przełożony generalny, 70-letni oblat urodzony w Ameryce, który w środę obchodził swoje urodziny, odwiedził około 68 krajów, w których obecni są misjonarze oblaci, nazywając szansę zobaczenia współbraci na misjach „wielkim przywilejem i radością”.

Widziałem oblatów — czy to w wielkich miastach, w biednych dzielnicach, w dżunglach, czy na szczytach gór — blisko ludzi i służących ludziom. I to była piękna afirmacja naszego charyzmatu.

Misjonarze oblaci mają szczególne zadanie, by służyć ubogim i „być blisko ludzi”.

(zdj. archiwum OMI)

Niektórzy oblaci uczą w szkołach, starając się poprawić życie miejscowej ludności poprzez edukację, podczas gdy inni pracują na rzecz ochrony praw ludzi do sprawiedliwego wynagrodzenia, godziwych warunków mieszkaniowych lub dostępu do elektryczności i wody pitnej.

Braterska miłość

Przełożony Generalny misjonarzy oblatów zwrócił również uwagę na ducha wspólnoty, czego był świadkiem we wspólnotach oblackich na całym świecie.

Życie razem jako bracia we wspólnocie: to szczególne światło, które przyciąga innych młodych mężczyzn, którzy chcą do nas dołączyć.

W niektórych częściach świata misjonarze spotykają się z prześladowaniami — czy to ze strony rządów, czy też dlatego, że reprezentują mniejszości religijne.

Ojciec Lougen szczególnie martwi się o bezpieczeństwo oblatów, którzy pozostali w Ukrainie, aby być blisko ludzi, którzy szukają schronienia przed bombami.

Te 12 lat było dla mnie bardzo inspirujące. Zobaczyłem bliskość z ludźmi i braterską miłość wśród naszych misjonarzy – powiedział o. Lougen.

Wyzwania

Ustępujący przełożony generalny wskazał również na trzy główne wyzwania stojące przed zgromadzeniem obecnym na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy:

Finansowa stabilność naszych misji, finansowa stabilność naszych starszych misjonarzy i przygotowanie naszych młodych współbraci na przyszłość, do misji w Kościele i świecie, który stale się zmienia.

Stabilność finansowa stanowi ciągłe wyzwanie, powiedział o. Lougen, ponieważ oblaci mają wiele misji w biedniejszych społecznościach, podczas gdy w krajach rozwiniętych jest mniej ludzi, którzy dzielą się swoim bogactwem z Kościołem.

Szczególnym problemem w Ameryce Północnej i Europie jest znalezienie środków na opiekę nad starzejącymi się księżmi i braćmi, ponieważ wielu z nich jest na emeryturze, a ich źródła dochodów się skończyły.

Jednak na całym świecie głównym wyzwaniem jest przygotowanie mężczyzn do życia konsekrowanego, gdy stają przed tak wieloma wyzwaniami w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.

Ojciec Louis Lougen OMI przekazuje krzyż św. Eugeniusza swojemu następcy (zdj. OMIWorld)

Być ufnymi ludźmi nadziei i modlitwy

Jeszcze przed wyborem następnego Przełożonego Generalnego, o. Lougen OMI zwrócił się do swojego następcy:

Bądź człowiekiem nadziei, człowiekiem modlitwy, człowiekiem przyjaźni i bliskości z Bogiem, abyś podtrzymał swoje obowiązki, podtrzymał naszą wiarę i naszą nadzieję pośród tak wielu wyzwań.

Ojciec Lougen powiedział, że List do Efezjan (3,20) zapewnił mu ogromne wsparcie duchowe w ciągu ostatnich 12 lat. Św. Paweł stwierdza, że ​​Duch działający w nas uczyni nieskończenie więcej, niż możemy prosić lub sobie wyobrażać, „nieskończenie więcej, a nie tylko trochę więcej”.

"Duch nadal działa w Zgromadzeniu misjonarzy oblatów”, podkreślił, dodając, że „musimy żyć nadzieją, wiedząc, że Bóg rządzi, że Bóg prowadzi nas w tajemnicy Zmartwychwstania do urzeczywistnienia Królestwa”.

Miej tę odwagę

Oblaci, powiedział przełożony generalny, muszą mieć odwagę i wizję, aby twórczo i wiernie realizować swoje zadania i misję.

Mój bracie – zakończył ojciec Lougen, miej tę odwagę, tę wizję, a także miłość, do której powołał nas św. Eugeniusz: miłość między nami i gorliwość o zbawienie ludu Bożego.

(vaticannews.va)


Komentarz do Ewangelii dnia

Recepta na osiągniecie życia wiecznego w Bożym Królestwie, polega na Miłości. To Ona sprawia w nas niesamowite historie i napędza nasz system działania i życia. Postępując według wskazań Miłości, możemy być pewni, że osiągniemy najwyższy cel naszego życia. Doskonała harmonia i nieustanna radość będą towarzyszyć nam, kiedy przestanie istnieć czas. Obecnie potrzeba wysiłku, aby pokonywać w sobie rozleniwienie w zakresie niesienia pomocy i kochania bliźniego swego. W tym świecie mamy problem z odkrywaniem prawdziwej Miłości. Często jesteśmy skrzywdzeni i nosimy rany niezaleczone. Co też niejako odbija się na naszych relacjach i wypełnianiu przykazania miłości Boga, i bliźniego. Panie Jezu, ulecz nasze rany zadane nienawiścią, brakiem przebaczenia i „wykorzystaniem” naszego zaufania. Pomóż nam kochać i przebaczać tak, jak Ty.


3 października 2022

NIE NALEŻY KUSIĆ BOGA, ZBYT WIELE WYMAGAJĄC OD LUDZKIEJ SŁABOŚCI

Eugeniusz właśnie mianował o. Jacquesa Santoniego mistrzem nowicjatu we Francji i podzielił się kilkoma radami na temat rozeznawania przydatności swoich nowicjuszy.

Nie powinno się zbytnio wystawiać kandydatów na próbę, aby nie być wystawionym na przykrość, że zbyt późno rozpoznało się, iż doszło do pomyłki w ocenie. Jednak nie należy kusić Boga, zbyt wiele wymagając od ludzkiej słabości. Chcę powiedzieć, że nie każdy kandydat jest zdolny zostać poddany nadzwyczajnym próbom;

Eugeniusz następnie precyzuje, że to właśnie rozumienie i życie wartościami ewangelicznymi musi zostać przetestowane w życiu nowicjuszy.

Wszyscy powinni przejść przez te, które zmierzają do umocnienia się w cnotach, które są zobowiązani praktykować: posłuszeństwo, ubóstwo, wyrzeczenie się siebie, świętą obojętność wobec wszystkiego, czego można wymagać od nich w materii używania, miejsc, osób itd.

List do ojca Jacquesa Santoniego, 18.03.1845, w: PO I, t. X, nr 867.

W naszym idealizmie w życiu codziennym przypominamy, aby nie wykraczać ponad ludzkie granice w stosunku do członków rodziny, współpracowników, parafian itp.


Komentarz do Ewangelii dnia

Deficyt wiary. Tak bardzo jej brakuje nam, uczniom Jezusa, a co dopiero innym, tym co nie poznali Boga. Z malutkiego ziarenka może powstać wielki krzew - mówi nasz Mistrz. Tak i z darem wiary otrzymanym od dobrego Boga. Od włączenia nas we wspólnotę Kościoła mamy zadanie pielęgnować ten dar. Rozwijać w miarę możliwości i czasu. Jako uczniowie Chrystusa mamy nie tylko dbać o swoją wiarę, ale także o dzielenie się nią z tymi, co to się pogubili, bądź jeszcze jej nie odnaleźli w sobie. Mamy dzielić się wiarą jak chlebem. Tyle jest serc czekających na spotkanie z żywą wiarą. A my pomimo cudów i znaków wypływających z żywej wiary w naszego Boga, mamy pamiętać o tym zdaniu Mistrza: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. Panie Jezu przymnóż nam wiary i pozwól nam swoim uczniom wzrastać bardziej w Miłości, która to „góry przenosi”.


Polak wicegenerałem Zgromadzenia

Ojciec Antoni Bochm OMI, dotychczasowy radny generalny na Europę został wybrany wikariuszem generalnym. To druga osoba w Zgromadzeniu.

Ojciec Bochm urodził się 29 marca 1969 r. w miejscowości Miedźna w archidiecezji katowickiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pszczynie w zawodzie malarza budowlanego. Pracując jako malarz, kontynuował naukę w Technikum Budowlanym w Tychach, które ukończył zdaniem egzaminu maturalnego w 1990 r.

W tym samym roku podjął studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po zaliczeniu II roku studiów wziął urlop dziekański i we wrześniu 1992 r., rozpoczynając nowicjat na Świętym Krzyżu, wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. Po złożeniu pierwszych czasowych ślubów zakonnych rozpoczął studia w afiliowanym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Obrze. Po drugim roku studiów został skierowany na studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Tam 4 stycznia 1998 r. złożył śluby wieczyste.

Po ukończeniu studiów teologicznych w Rzymie i przyjęciu święceń diakonatu (2 maja 1998 r.) odbył roczny staż pastoralny w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach. 19 czerwca 1999 r. w Obrze otrzymał święcenia prezbiteratu i został mianowany wikariuszem w parafii, w której odbywał staż.

Już po roku przełożeni skierowali go na studia doktoranckie z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam w 2002 r. zdał egzamin licencjacki, po którym został przeniesiony do posługi w oblackim WSD w Obrze. Powierzono mu funkcję ojca duchownego oraz prowadzenie zajęć z katechetyki. Pracę doktorską pt. Formacja katechetów we Włoszech na podstawie dokumentów Kościoła i literatury katechetycznej w latach 1984-2002, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Kulpaczyńskiego, obronił 25 marca 2004 r. Kontynuując pracę w obrzańskim seminarium duchownym, został w 2008 r. jego rektorem i przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej. Posługę tę pełnił do czerwca 2014 r. Od 2010 r. przez cztery lata był pierwszym radnym w radzie prowincjalnej. W 2014 r., o. Antoni Bochm, został mianowany przez Superiora Generalnego, o. Louisa Lougena OMI, nowym prowincjałem Zgromadzenia w Polsce. Jego kadencja została przerwana przez nominację na radnego generalnego na Europę w 2016 roku.


Komentarz do Ewangelii dnia

My uczniowie Pana Jezusa mamy być szczęśliwymi nade wszystko z powodu zapisania naszych imion w Niebie. Tak, każdy z nas bez wyjątku jest przypisany do Nieba. Stąd tak wiele mamy możliwości, aby zwyciężać zło. Aby realizować plan naszego zbawienia w Chrystusie. Niech pozostaną w nas na dziś i całe nasze ziemskie życie te słowa naszego Mistrza: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”