Dziesięciolecie działalności młodzieżowej oblatów w Kokotku

Dzisiaj (1.07) mija 10 lat, od kiedy misjonarze oblaci MN rozpoczęli swoją działalność w Kokotku - rozpoczynając tworzenie Oblackiego Centrum Młodzieży oraz posługę w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej. Z tego powodu, w Kokotku odbywają się dzisiaj obchody dziesięciolecia Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA. O 9.15 konferencję wygłosi o. prowincjał Paweł Zając OMI. O 11.30 odbędzie się Msza święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji gliwickiej bpa Jana Kopca. Obecny również będzie superior generalny o. Louis Lougen OMI. Po południu odbędą się dwa koncerty - o 16.00 dla przybyłych zagra Arka Noego, a o 19.00 zespół "2 Tm 2,3", czyli Tymoteusz.

Dziękujemy dzisiaj Bogu za te dziesięć lat. Polecamy również modlitwie wszystkich młodych.

Historię dzieła Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA w Kokotku przedstawia poniższa prezentacja.

https://youtu.be/DOxYG4GWyxk


28 czerwca 2018

ŻYWI CZŁONKOWIE CHRYSTUSA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD CEGŁAMI KOŚCIOŁA.

Za przykładem króla i rządu wroga Kościołowi była także rada miejska Marsylii. W 1832 roku wstrzymała dotacje i odebrała pomieszczenia braciom szkolnym, którzy prowadzili szkołę dla ubogich. Eugeniusz, jako wikariusz generalny, natychmiast interweniuje, aby ocalić braci.

...Mam nadzieję, że kwesta dla naszych szkół będzie wystarczająca. Miałem dziesięć tysięcy franków, potrzeba będzie prawie dwukrotnie wię­cej. Samo wynajęcie domu będzie kosztować ponad cztery tysiące.

Eugeniusz zebrał pieniądze, aby wybudować nowy kościół w miejscu, gdzie nie było świątyni. Jednak potrzeby uczniów, którzy właśnie zostali wypędzeni z ich szkoły były ważniejsze od cegieł na budowę (warto zwrócić uwagę, że był to kościół, który był tak bardzo potrzebny).

Opatrzność nam pomoże, ale jaki problem dla kościoła Saint-Lazare. Kiedy sporządziliśmy projekt, nie spodziewaliśmy się niemiłej przygody, jaka spotkała kleryków. Nic nie szkodzi, odwagi nam nie brakuje, dali­śmy im pierwszeństwo, ponieważ żyjący członkowie Jezusa Chrystusa, a nimi właśnie są te biedne opuszczone dzieci, powinny być preferowani, nawet w porównaniu ze świątynią Jezusa Chrystusa. Dobry Mistrz, który nas inspiruje i ocenia nasze zamiary, nie opuści nas. Obiecałem trzydzieści tysięcy franków. Prędzej spadnie złoty deszcz niż zostanie zawiedzione nasze zaufanie.

Do Bruno Guiguesa, 23.03.1832, w: EO I, t. VIII, nr 419.


Czerwiec w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze

Wiele się działo w czerwcu w Obrze. Pisaliśmy już o "Nocy kościołów", której uczestnicy mieli okazję stać się świadkami wydarzeń, od których zaczęła się historia obrzańskiego opactwa cystersów. Zwiedzający mogli poznać klimat cysterskiej Obry także dzięki inscenizacjom, które przygotowali scholastycy naszego seminarium. Co działo się jeszcze?

10 czerwca odbył się regionalny zjazd Przyjaciół Misji Oblackich! Po wspólnej Eucharystii uczestnicy zjazdu udali się na obiad do seminaryjnego refektarza. Następnie mieli okazję do spotkania z misjonarzami, ojcami: Krzysztofem Machelskim (Ukraina), Elize i Tantą (Madagaskar). Misjonarze i scholastycy ubogacili muzycznie całe spotkanie - nie zabrakło znanej każdemu "Barki" i pieśni oblackich. Spotkanie zakończyło się nabożeństwem, które odbyło się w kościele parafialnym.

Przyjaciele Misji Oblackich to wspólnota założona przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, której głównym celem jest udzielanie wsparcia duchowego i materialnego misyjnemu dziełu naszego zgromadzenia. Obowiązkiem każdego oblata jest codzienna modlitwa za członków tej wspólnoty. W ich intencji regularnie odprawiane są również Msze święte (pięć Mszy św. każdego dnia za żywych i zmarłych członków Przyjaciół Misji Oblackich).

Galeria zdjęć regionalnego zjazdu Przyjaciół Misji Oblackich

15 czerwca, pięciu naszych kleryków z kursu IV (frs Bartosz Koślik, Nazar Boyko, Piotr Osiński, Zbigniew Halemba oraz Piotr Radlak) przyjęło posługę akolitatu. Oznacza to, że stali się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej. Akolita może udzielać Komunii św. podczas Mszy św. lub poza nią (np.: zanoszenie Komunii św. chorym). W razie potrzeby akolici mogą podać choremu Komunię św. jako wiatyk.

Galeria zdjęć

24 czerwca ojcowie Stanisław Czyż OMI oraz Jan Chmist OMI obchodzili diamentowy jubileusz, czyli sześćdziesięciolecie przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich.

Galeria zdjęć


27 czerwca 2018

CZY BISKUP NIE UCZYNIŁ SIEBIE INSTRUMENTEM RZĄDU WROGIEGO KOŚCIOŁOWI?

Dla Eugeniusza kolejną konsekwencją rewolucji lipcowej była propozycja, aby ojciec Courtès został wikariuszem generalnym nowo mianowanego biskupa, który popierał króla wrogiego Kościołowi.

...Propozycja, jaką uczynił ci JE Rey, wzbudziłaby prawdopodobnie moją wdzięczność, gdyby miał on na celu jedynie okazanie ci szacunku. Czyni ona na mnie nieco mniejsze wrażenie, jeśli rozważę jego stanowi­sko i korzyści, jakie miał nadzieję osiągnąć z twoich usług. Dobrze zrozu­miałeś, że to, co proponuje, jest nie do zaakceptowania. Po pierwsze, z racji twojego zdrowia. Sporo trudności dostrzegam też w sferze moral­nej. JE Rey jest mianowany przez Biskupa Rzymu, ale któż nie wie, że nominacja ta została wymuszona siłą? Czyż JE Rey nie uczynił się instru­mentem rządu wrogiego Kościołowi? Przyjęcie jego względów byłoby w oczach wszystkich formalnym przyznaniem się do współwiny. Już sama myśl o tym napawa mnie przerażeniem.

List do Hipolita Courtèsa, 11.03.1832, w: EO I, t. VIII, nr 417.

Kwestia kolaboracji z niesprawiedliwymi przywódcami istnieje od wieków, nie chodzi jedynie o aktywną współpracę, ale także o milczenie w obliczu niesprawiedliwości.


Spotkanie wyższych przełożonych oblackich prowincji w Europie

W oblackim domu rekolekcyjnym w Obuchowie na Ukrainie odbyło się spotkanie wyższych przełożonych oblackich prowincji w Europie (Conference Inter-provincial European). W spotkaniu wzięli udział prowincjałowie Europy, superiorzy delegatur i misji z Belgii, Białorusi, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Ukrainy i Włoch. Administrację generalną reprezentował ojciec Antoni Bochm OMI, radny generalny na Europę. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni szefowie oblackich komisji ds. formacji, młodzieży i powołań, ekonomów, komisji misyjnej oraz przedstawiciel przy stałym komitecie ds. braci. Złożyli oni sprawozdania z działalności w minionym roku.

Poruszono m.in. temat restrukturyzacji oblackich prowincji na zachodzie Europy. Superior Misji na Białorusi, ojciec Andrzej Juchniewicz OMI przedstawił posługę oblatów w tym kraju. Natomiast gospodarz spotkania, ojciec Paweł Wyszkowski OMI, superior delegatury opowiedział o posłudze oblatów na Ukrainie. Mówił także o ciężkiej sytuacji w jakiej znajdują się ludzie uciekający przed wojną na wschodzie Ukrainy. W pomoc poszkodowanym angażują się oblaci posługujący w tym kraju.

Na zakończenie spotkania odbyły się wybory nowego przewodniczącego wyższych przełożonych oblackich prowincji w Europie. Został nim ojciec Paweł Zając OMI, prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wiceprzewodniczącym został ojciec Vincent Gruber, prowincjał z Francji.

(dk)


26 czerwca 2018

OHYDNA ZDRADA

Wtórne konsekwencje rewolucji lipcowej dawały o sobie znać jeszcze w 1832 roku. W liście do ojca Courtèsa Eugeniusz wymienia jedną z nich.
Tego wieczoru, kiedy odbywał się konsystorz, przybył kurier z wieścią o zdobyciu Ankony przez Francuzów. Szczegóły, jakie nam opowiedziano, są przeraża­jące; trzeba by było cofnąć się do czasów barbarzyńskich, by tam znaleźć przykłady tak ohydnej zdrady, lub raczej tak oburzającej perfidii.

List do Hipolita Courtèsa, 11.02.1832, w: EO I, t. VIII, nr 417.

Yvon Beaudoin wyjaśnia: Po roku 1830 niepokoje wstrząsnęły całą Europą: Belgią, Polską, Prusami, Szwajcarią i Państwem Kościelnym. Aby pomóc papieżowi Austriacy na początku 1832 roku zajęli Romanię. Aby zrównoważyć tę interwencję Ludwik Filip, wbrew woli papieża, zajął Ankonę.

Francję zawsze uważano za najstarszą córę Kościoła. Eugeniusz ocenił, że ta inicjatywa króla Francji wbrew papieżowi była aktem zdrady. Jak dzisiaj reaguję, gdy spotykam się z wrogością wobec Kościoła i wartości Królestwa bożego?


Pomoc dla Madagaskaru

W związku z Jubileuszem Biskupstwa Poznańskiego Archidiecezja Poznańska, we współpracy z Prokurą Misyjną oo. Oblatów Maryi Niepokalanej postanowiliły ufundować remont szkoły i kościoła w Befasy w diecezji Morondawa na Madagaskarze.

Jest to miejsce gdzie od wielu lat potrzebowano pomocy, często grasują tam lokalne bandy. Ponieważ, wielokrotnie odmawiano ludziom pomocy, postanowiliśmy pomóc właśnie tej misji. Zebraliśmy kwotę około 51 000 zł na którą złożyły się ofiary: Żywego Różańca, parafii, kapłanów i funduszy misyjnych Archidiecezji Poznańskiej.

Pieniądze przekazano już jesienią 2017 r.. Jednak ze względu na porę deszczową i trudności transportowe, najpierw wybudowano nową szkołę, a ostatnio rozpoczęto przebudowę kościoła i mieszkań dla misjonarzy. Obecnie oprócz szkoły i budowanego kościoła, Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania rozpoczęła budowę ośrodka zdrowia – „Chatka Medyka”. W ten sposób można powiedzieć, że na Madagaskarze w Befasy powstaje misyjna ambasada Poznania. Szkoła, kościół i ośrodek zdrowia – wszystko po to, aby lokalnej społeczności pomóc w edukacji, poznaniu Chrystusa i polepszeniu stanu zdrowia.


Odpust ku czci Matki Bożej Kodeńskiej

Serdecznie zapraszamy na odpust ku czci Matki Bożej Kodeńskiej 2 lipca br. połączony z peregrynacją relikwii Drzewa Krzyża Świętego (30.06-2.07). Dodatkowo, w tym roku świętujemy 500 lat istnienia parafii pw. Świętej Anny w Kodniu. Oto plan nadchodzących wydarzeń:

Sobota 30.06

10.00 - Msza święta w DPS im. św. Brata Alberta w Kodniu z błogosławieństwem Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego
15.00 - Msza święta w kaplicy dojazdowej w Zabłociu z błogosławieństwem Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego
17.15 - Modlitwa różańcowa prowadzona przez Wspólnotę Róż Różańcowych i oczekiwanie na przybycie relikwii Drzewa Krzyża Świętego
18.00 - Powitanie i wprowadzenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego
Po Eucharystii możliwość ucałowania i adoracji relikwii Drzewa Krzyża Świętego
20.30 - Apel i czuwanie przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego z ceremoniami "Zaślubin ze Słowem Bożym"
Na wieczorne nabożeństwo przynosimy ze sobą świece

Niedziela 1.07

Msze święte w obecności relikwii Drzewa Krzyża Świętego w bazylice w porządku niedzielnym: 8.00, 10.30, 12.00, 17.00
Po Eucharystii możliwość ucałowania i adoracji relikwii Drzewa Krzyża Świętego
Msza święta w Kościele Ducha Świętego: 10.00
Po Eucharystii możliwość ucałowania i adoracji relikwii Drzewa Krzyża Świętego w bazylice po Mszy świętej o godz. 10.30
20.30 - Apel i czuwanie przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego z ceremoniami "Jedności ołtarza Starego i Nowego Testamentu"
Na wieczorne nabożeństwo przynosimy ze sobą świece

Poniedziałek 2.07 - Odpust ku czci Matki Bożej Kodeńskiej; Diecezjalny Dzień Chorego
Spojrzeć na siebie oczami Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i dostrzec w Jego oczach odbicie Maryi, która cała pozostała piękna...

7.00 - Godzinki o Niepokalanym OPoczęciu NMP (bazylika)
8.00 - Msza święta z homilią (bazylika)
10.00 - Msza święta z homilią (bazylika)
11.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego (kalwaria)
11.30 - Procesja Maryjna z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego z bazyliki na kalwarię
12.00 - Suma pontyfikalna pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy, Pasterza Diecezji Siedleckiej (kalwaria)
17.00 - Msza święta z homilią (bazylika)

Sakrament pojednania

8.00 i 17.00 w bazylice
9.00 - 11.00 w "Ogrodzie rajskim" przy bazylice
11.00 - 13.00 na kalwarii


Święcenia ojca Wadima

16 czerwca 2018 roku nasza Matka Kościół otrzymała nowego kapłana - ojca Wadima Dorosza OMI. Święcenia młodego Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej odbyły się w jego rodzinnej parafii świętej Anny w Barze, na Ukrainie.

Uroczystość ta zgromadziła współbraci ze zgromadzenia i seminarzystów z Polski, a także ze wszystkich zakątków Ukrainy i z dalekiego Turkmenistanu. Obecni byli również prowincjał, ojciec Paweł Zając OMI i biskup Radosław Zmitrowicz, który udzielił święceń kapłańskich ojcu Wadimowi.

"Kiedyś, kiedy byłem wojskowym, dowódcą wojskowej maszyny, to i pomyśleć nie mogłem, że mając trzydzieści trzy lata będę należał do wojska Jezusa Chrystusa - będę kapłanem Maryi Niepokalanej. Wtedy jeszcze nie wiedziałem jak Bóg przemieni moje życie. I jestem bardzo wdzięczny wszystkim, a najbardziej Bogu, że obdarzył mnie tym największym darem, który można otrzymać na ziemi, darem kapłaństwa" – powiedział po święceniach nowo wyświęcony ojciec.

Biskup Radosław Zmitrowicz zachęcił ojca Wadima do pozostania kapłanem na zawsze, w każdej życiowej sytuacji, i dał jeszcze kilka pożytecznych rad, w oparciu o ewangeliczne opowiadanie, przeczytane tego dnia.

Po zakończeniu ceremonii święceń, przełożony delegatury Misjonarzy Oblatów w Ukrainie ojciec Paweł Wyszkowski OMI wręczył ojcu Wadimowi list obediencji, mianowanie do pierwszej pracy duszpasterskiej - na posługę w młodzieżowym centrum w Tywrowie. Na koniec uroczystości każdy z obecnych miał możliwość złożyć gratulacje dla neoprezbitera.

Następnego dnia ojciec Wadim odprawił w rodzinnej parafii swoją pierwszą Mszę Świętą, na której zebrało się liczne grono wiernych z Podola. Msza Święta rozpoczęła się w rodzinnym domu neoprezbitera od błogosławieństwa rodziców, po którym procesja wyruszyła do kościoła. Kazanie dla wiernych wygłosił ojciec Paweł Wyszkowski OMI, który opowiedział o historii powołania i godności kapłana. Na koniec liturgii ojciec Wadim udzielił swego prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, seminarzystom, krewnym, siostrom, braciom ze zgromadzenia i wszystkim obecnym.

(pw)


Termomodernizacja domu zakonnego w Grotnikach

W minionym tygodniu, w Grotnikach rozpoczęły się prace termomodernizacyjne naszego domu zakonnego. Było to możliwe dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu w klasztorze i kościele mają zostać wykonane następujące prace:

– ocieplenie ścian i stropów

– wymiana części okien i drzwi

– modernizacja źródła ciepła wraz z montażem pomp ciepła

– instalacja fotowoltaiczna

Celami przedsięwzięcia jest poprawa sprawności energetycznej budynków oraz w konsekwencji obniżenie kosztów ogrzewania oraz obniżenie emisji CO2 do atmosfery.