Katowice: Zabawa andrzejkowa... z ważną przestrogą [wideo]

Misjonarze oblaci z katowickiej Koszutki organizują parafialną zabawę andrzejkową. Przygotowując wydarzenie zakonnicy opublikowali zabawne wideo nawiązujące do ważnej kwestii dla kuchni włoskiej. Zobaczcie sami (rozdzielczość oryginalna):

Potrawa zabroniona na parafialnych andrzejkach 🙅‍♂️🇮🇹

Opublikowany przez Oblaci Katowice Niedziela, 20 listopada 2022

Czeski oblat zorganizował obiad dla bezdomnych i ubogich

Stowarzyszenie do Serca to wspólnota prowadzona przez o. Martina Sedlonia OMI. To czeski oblat, który jednocześnie jest ustanowionym przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia. W domu kultury JAS w Pilznie zorganizowano spotkanie dla ubogich i bezdomnych tego ponad 170 tysięcznego miasta. Wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem abp. Jude Thaddeusa Okolo – Nuncjusza Apostolskiego w Czechach. Towarzyszył mu Tomáš Holub – biskup pilzneński. Po Mszy świętej miał miejsce posiłek przedłużony występami artystycznymi. Każdy z uczestników otrzymał również różaniec z Medjugorje.

(pg/zdj. Soňa Pikrtová)


Pierwsza Komunia święta u Inuitów [galeria]

W parafii Matki Bożej Śnieżnej w Naujaat odbyła się uroczystość pierwszej Komunii świętej. We wspólnocie posługuje o. Daniel Szwarc OMI.

Misja na krańcu świata…

.

(pg/zdj. Our Lady of the Snows parish)


Ukraina: Druga odsłona Dnia Ubogich

Po obchodach Światowego Dnia Ubogich w Kijowie przyszedł czas na spotkanie w Obuchowie. Organizatorami spotkania byli Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na czele z br. Sebastianem Jankowskim OMI oraz Caritas-Spes Ukraina. W wydarzeniu wziął również udział biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Ołeksandr Jazłowiecki. Po Mszy świętej w intencji ojczyzny odbył się posiłek dla ubogich oraz koncert w wykonaniu muzyków zaangażowanych w przygotowanie spotkania w Obuchowie.


Francja: Oblaci organizują weekendy misyjne dla młodzieży

Misjonarze oblaci z Francji zaproponowali młodym, którzy związani są z duszpasterstwem oblackim, weekendowe spotkania formacyjne. Dotyczą rzeczywistości Kościoła misyjnego z mocnym akcentem na świadectwo misyjne w środowisku, w którym żyją. Pierwsze z nich odbyło się w domu macierzystym Zgromadzenia w Aix-en-Provence. Kolejne planowane jest na drugą połowę lutego przyszłego roku w Lyonie. Podobnie jak w Aix funkcjonuje tutaj wspólnota młodzieżowa „Maison Chavril”, duszpasterstwem młodych zajmuje się tutaj pochodzący z Polski o. Przemysław Kościanek OMI.

Młodzi katolicy, których spotykam, jasno przyznają, że nie jest łatwo być wierzącym w dzisiejszym świecie. Ich oczekiwania prawdopodobnie przypominają również te, które przedstawiają młodzi Polacy: chcą Kościoła prawdziwie ewangelicznego, gdzie każdy ma głęboką relację z Jezusem, dzięki osobistej i wspólnotowej modlitwie; Kościoła, gdzie wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi, wliczając w to także księży czy biskupów, którzy zachowując rolę pasterzy, są blisko ludzi i nie traktują ich z wyższością lub jako inną kategorię wierzących, niż oni sami; Kościoła, który głosi radość i przemieniającą moc pójścia za Jezusem, a nie tylko konieczność wypełniania praktyk religijnych. Mówiąc inaczej, oni chcą Kościoła, który nie walczy o statystyki lub siłę przebicia w mediach, ale wspólnotę, która z całych sił idzie za Chrystusem! – tłumaczy duszpasterz młodzieży.

(pg/zdj. Maison Chavril)


Oblaci dla misjologii: o. Johannes Dindinger OMI (1881-1958)

Po śmierci Roberta Streita, kolejni oblaci podjęli kontynuację rozpoczętych przez niego dzieł: kontynuację serii Bibliotheca Missionum, zarząd Papieskiej Biblioteki Misyjnej i wydawanie nowej publikacji cyklicznej Bibliografia Missionaria. Na pierwszym miejscu należy wymienić kolejne tomy Bibliotheca Missionum, których redakcją zajął się Johannes Dindinger, OMI, (1881-1958), zaproszony do współpracy przez R. Streit’a w czasie swojej pracy dydaktycznej w scholastykacie w Hünfeldzie.

Ten urodzony w Lotaryngii oblat, już w czasie swoich studiów w Rzymie zasłynął doskonałą znajomością języków europejskich. Po śmierci R. Streit’a został zamianowany dyrektorem Papieskiej Biblioteki Misyjnej, funkcję którą pełnił aż do śmierci w 1958 r., i redaktorem kolejnych tomów Bibliotheca Missionum poświęconych Azji (t. 6-11), Afryce (t. 15-20), Australii i Oceanii (t. 21). Rękopisy tomów 12-14 uległy zniszczeniu w wydawnictwie podczas bombardowania Freiburg im Breisgau pod koniec II wojny światowej. W ten sposób pracę należało rozpocząć od nowa i wydaniem tych tomów zajął się najbliższy współpracownik J. Dindingera, Johannes Rommerskirchen OMI.

Oblaci dla misjologii: o. Robert Streit OMI (1875-1930)

Tekst w oparciu o artykuł o. M. Rostkowskiego: “Wkład Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w powstanie i rozwój misjologii” w: Zając, P. (ed.), Od rewolucji francuskiej do nowej ewangelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150 rocznicę śmierci. (Colloquia disputationes; 20). Poznań, 2012, s. 243-263


21 listopada 2022

NIECH OJCIEC STARANNIE UNIKA WSZYSTKIEGO, CO MOGŁOBY SZKODZIĆ WEWNĘTRZNEMU DUCHOWI, KTÓRY POWINIEN OJCA OŻYWIAĆ.

Ojciec William Daly był młody i brakowało mu doświadczenia: miał 31 lat i zaledwie od 4 lat był kapłanem-oblatem. Eugeniusz nie miał innego wyboru, jak tylko powierzyć mu kierowanie pierwszą misją na Wyspach Brytyjskich. Jego troska jest widoczna w poniższym liście:

Mój drogi o. Daly, sytuacja nakłada na ojca wielką odpowiedzialność i nie trzeba nic więcej niż tylko ufności, jaką ojciec wzbudza, by mnie uspokoić. Mój drogi synu, konieczne jest zjednoczenie ojca z Bogiem, ponieważ nie mając czasu ani możliwości skonsultowania, często musi ojciec działać za pomocą wskazówek, których On zechce ojcu udzielić.

Eugeniusz wielokrotnie podkreśla, że Daly pełnił boże dzieło i musiał żyć w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, aby kierować się Jego wolą. Następnie powtarza maksymę, która powinna być w centrum całego życia i pracy misyjnej: przestrzegać oblackiej reguły życia. Reguła nie jest zbiorem przepisów, ale cennym dokumentem, który oddaje ducha Założyciela i jego charyzmat – jest szczególnym punktem ciężkości, przez który mazenodowska rodzina odczytuje Ewangelię.

W tym celu, drogi przyjacielu, trzeba wypełniać Regułę co do ducha i litery, nie pozwalając sobie na nic, czego by ojciec nie dokonał, będąc w zasięgu mego wzroku i pod moim bezpośrednim zwierzchnictwem…

Mój umiłowany synu, niech ojciec starannie unika tego, co może szkodzić wewnętrznemu duchowi, jaki powinien ojca ożywiać, wystawiłby się ojciec na utratę zasługi i pięknego owocu posługi, jaką ojciec wypełnia w imieniu rodziny, której jest ojciec jednym z najdroższych dzieci.

List do ojca Williama Daly w Penzance, Anglia, 06.12.1845, w: PO I, t. III, nr 12.

Pytania postawione Williamowi Daly’emu są stawiane także nam dzisiaj: na ile każdego dnia jestem zjednoczony z Bogiem, aby dać się prowadzić światłu, które Bóg chce mi dać?


Komentarz do Ewangelii dnia

Bóg traktuje nas indywidualnie i zwraca się do nas po imieniu. Zna nasze zalety, ale i słabe punkty. Nie przykłada nas do szablonów, ani nie porównuje do schematów. Podchodzi do nas osobiście. Dzięki temu wie dokładnie, jak wykorzystujemy nasze możliwości, ile dajemy z siebie. Dać Bogu zawsze wszystko na „maksa”, czyli całkowicie zawierzyć wszystko, co mamy i posiadamy oraz siebie samych w Jego błogosławione ręce. Tylko On jest w stanie zaradzić naszym niedostatkom i niedociągnięciom. Odwagi!

(zdj. pixabay)


Nowi ministranci w oblackich parafiach [GALERIA]

W wielu oblackich parafiach odbyły się dziś promocje ministranckie. Wielu nowych chłopców dopiero rozpoczęło służbę przy ołtarzu, inni podjęli nowe obowiązki, jak chociażby lektorzy, których zadaniem jest odczytywanie czytań mszalnych podczas liturgii.

Liczymy na ich piękną służbę, gorliwość, że wspólnie będziemy tworzyć wspólnotę. Mamy nadzieję, że jest to grupa, z której rodzą się powołania kapłańskie i zakonne, ale przede wszystkim ufamy, że będą żyli pięknie, że będą żyli wartościami – przekonuje o. Jan Wlazły OMI, dyrektor Sekretariatu Powołań i odpowiedzialny za Oblacką Służbę Ołtarza.

Bycie ministrantem to nie tylko podanie kapłanowi kielicha, ampułek czy lavabo – to również styl życia, budowanie zdrowych przyjaźni w środowisku rówieśniczym, wzrastanie w wartościach i przygotowanie do odpowiedzialnego podjęcia powołania życiowego. W Polskiej Prowincji organizowane są zjazdy ministranckie i kongresy dla nich przeznaczone. To czas modlitwy, formacji ale również zabawy i budowania relacji wśród rówieśników.

Kokotek: Kongres ministrantów

Ojciec Jan Wlazły OMI uczestniczył w promocji Oblackiej Służby Ołtarza w Siedlcach, w parafii pw. św. Teresy. W słowie skierowanym do młodych podkreślił trzy ważne aspekty: ministranci są dumą parafii, zachęcając, by nie wstydzili się tego, co robią; żeby dbali o swoje przyjaźnie, które budują z innymi członkami służby liturgicznej oraz zachęcał do dbania o czyste serce, nie tylko w kontekście obecności przy ołtarzu, ale również w codziennym życiu.

(pg/zdj. Siedlce – profil parafii; Kędzierzyn-Koźle – Adam Liszka; Wrocław – Ania Zawłodzka)