Lubliniec: Pielgrzymi z Siedlec uczcili oblacki krzyż ojca Cebuli

Parafianie z oblackiej wspólnoty w Siedlcach odwiedzili dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu. W liturgiczne wspomnienie bł. o. Józefa Cebuli OMI oddali cześć oblackiemu krzyżowi męczennika z Mauthausen. Mieli również okazję zobaczyć księgę, w której błogosławiony oblat podpisywał formułę ślubów zakonnych młodszych współbraci, wcześniej własnoręcznie wpisywał rotę oblacji, którą sam składał przed ołtarzem.

Lubliniec: Rozstrzygnięcie konkursu o bł. o. Józefie Cebuli OMI [GALERIA]

W Polskiej Prowincji trwa Rok Jubileuszowy 25. lecia beatyfikacji ojca Józefa Cebuli OMI. Centralne uroczystości zaplanowano na 15-16 czerwca br. w Malni i Lublińcu. Weźmie w nich udział superior generalny Zgromadzenia.

(pg/zdj. parafia pw. św. Teresy w Siedlcach)


Lubliniec: Gala laureatów konkursu o bł. Józefie Cebuli OMI [GALERIA]

W Katolickim Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu odbyła się uroczysta gala laureatów oblackich konkursów o bł. o. Józefie Cebuli OMI. Wzięli w nich udział uczniowie z całej Polski w różnych kategoriach wiekowych. Pomysłodawcą konkursu był o. Mateusz Król OMI – katecheta w szkole przy oblackim klasztorze w Lublińcu. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział: o. Bartosz Madejski OMI – wikariusz prowincjalny, o. Tomasz Woźny OMI – prezes Fundacji Edukacji Katolickiej, Joanna Kierach – dyrektor szkoły, ks. Hubert Sklorz – proboszcz rodzinnej parafii bł. o. Józefa Cebuli OMI w Malni, o. Bernard Briks OMI – superior wspólnoty zakonnej w Lublińcu oraz o. Antoni Lesz OMI – naoczny świadek życia błogosławionego oblata.

Antoni Lesz OMI: „Spotkałem ojca Cebulę” [WIDEO]

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Sylwin Bechcicki – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu, Edward Przebieracz – poeta, właściciel Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, Marek Kunicki – kompozytor, wykładowca akademicki i właściciel Wydawnictwa Ars musica, nauczyciele oraz laureaci.

Bł. o. Józef Cebula OMI [WIDEO PROMOCYJNE]

Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu biograficznego o bł. o. Józefie Cebuli OMI. Zaprezentowano również piosenkę o misjonarzu oblacie wykonaną przez uczniów katolickiej szkoły w Lublińcu.

LISTA LAUREATÓW

Nagrody w kategorii wiekowej klasy I-IV szkoły podstawowej

I miejsce: ZOFIA LENDZION, kl. IVb, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

II miejsce: JANA ULFIG, kl. III, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach

III miejsce: MARTA BAL, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu

Do druku książeczki pt. „Józek w aureoli” komisja wyróżniła następujące prace:

I strona Narodziny: KINGA GROMALA, kl. III, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach

II strona Dzieciństwo: ZOFIA LENDZION, kl. IVb, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

III strona Nauczyciel w Lublińcu: KACPER JANIK, kl. IVb, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

IV strona Markowice i wojna: KONRAD CIEŚLIK, kl. II, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

V strona Radość nieba: MAŁGORZATA GREMBECKA, kl. I, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

Nagrody w kategorii wiekowej klasy V-VIII szkoły podstawowej

I miejsce: LENA IZDEBSKA, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu

II miejsce: MARTA KUPKA, kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

III miejsce: PATRYCJA TROCHA, kl. V, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

Wyróżnienia:

KACPER MAZUR, kl. V, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

PATRYCJA NOWAK, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu

Uczestnicy gali konkursowej (zdj. P. Gomulak OMI)

Niebawem ukaże się reportaż z gali.

Zdjęcia w większej rozdzielczości można zobaczyć poniżej:

Całą uroczystość można obejrzeć poniżej:

(pg)


Z listów św. Eugeniusza

MOJE MIESZKANIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI SERCAMI OTWORZY SIĘ PRZED WASZĄ ŚWIĄTOBLIWOŚCIĄ

Skutki rewolucji 1848 roku miały dramatyczne konsekwencje dla papieża Piusa IX, któremu groziły gwałtowne wstrząsy. Eugeniusz napisał do niego:

Gdybym tylko mógł – dodał – choć na chwilę zmniejszyć ciężar smutków Kościoła, które tak okrutnie ciążą na Waszej czcigodnej głowie!

Następnie złożył papieżowi konkretną propozycję:

Ośmielę się przypomnieć, że Francja była często schronieniem prześladowanych papieży. Nawet gdy byli zniewoleni przez bezbożność, władczynię kraju, spotykali się z triumfem na każdym kroku. Dziś, być może bardziej niż kiedykolwiek, a zwłaszcza w Marsylii, ludzie otoczyliby Wikariusza Jezusa Chrystusa najbardziej wzruszającymi świadectwami czci i miłości; wydawałoby się im, że stawiając stopę na ich brzegu, wzmocni ziemię wstrząśniętą rewolucjami; byłby pośród nich niczym znak zbawienia, jak anioł pokoju i nadziei. Pan ukazałby się im we własnej osobie, by ich pocieszyć, chronić i wzmocnić przeciwko niegodziwcom. Nie muszę Wam mówić, że moje mieszkanie wraz ze wszystkimi sercami otworzy się przed Waszą Świątobliwością.

List do papieża Piusa IX, 03.07.1848, w: J. Leflon, Eugène de Mazenod, Évêque de Marseille, Fondateur des Missionnaires des Oblats de Marie Immaculée, t. III s. 258.

Papież Pius nie mógł przyjąć tego zaproszenia. W tym samym czasie biskup Eugeniusz napisał list pasterski do swojej diecezji, prosząc o żarliwe modlitwy za niego.

Pierwszy [papież] jest jego widzialną Głową i całkowicie reprezentuje Jezusa Chrystusa, którego jest Wikariuszem, a inni, również ustanowieni przez Boga, mają swój udział, choć w mniejszym stopniu, w tym wzniosłym wizerunku Najwyższego Pasterza dusz. Ta sama zasada, która zobowiązuje chrześcijan do miłowania Boskiego Zbawiciela w Jego Kościele, zobowiązuje ich do nadprzyrodzonego przywiązania do Najwyższego Pasterza i innych pasterzy, którzy będąc w komunii z nim, są zarówno jego synami, jak i braćmi w apostolstwie.

List pasterski Eugeniusza do diecezji marsylskiej, 16.02.1860.

(tł. R. Tyczyński OMI)


Komentarz do Ewangelii dnia

W początkach istnienia narodu wybranego Pan Bóg dawał się poznać przez proroków. Naród wybrany gromadził się w szabat w synagodze, aby słuchać słowa Bożego. Tak więc jak dobry Izraelita znał Pisma i wprowadzał je w czyny, tak i my chrześcijanie winniśmy często, a nawet codziennie, jeśli to możliwe rozważać Pismo Święte. W Jezusie Chrystusie widzimy pełnię Objawienia. On jest Słowem, Słowem Bożym, które stało się ciałem (por. J 1,14), które przybywa do nas, aby dać nam poznać Boga i Jego miłość. Pan Bóg oczekuje, aby człowiek także odpowiedział Mu miłością, która przejawia się w wypełnianiu Jego nauki: „Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14,15). Wspaniałe wytłumaczenie dla tekstu z Ewangelii według Mateusza znajdziemy w Pierwszym Liście św. Jana: „Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1J 5,3). Pan Jezus mówi nam także o zgorszeniu: „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim” (Mt 5,19). Równocześnie wskazuje na znaczenie dobrego przykładu: „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5,19). Dawanie dobrego świadectwa swoim życiem jest jedną z fundamentalnych kwestii chrześcijańskiego apostolstwa.
„Prawo jest mądrością. Mądrość jest sztuką bycia człowiekiem, sztuką dobrego życia i dobrego umierania. I można dobrze żyć i umierać tylko wtedy, kiedy przyjęło się prawdę i kiedy prawda wskazuje nam drogę” (papież Benedykt XVI).

(S. Stasiak OMI)


Gorzów Wlkp: Strongman w oblackiej świetlicy

W świetlicy im. Jana Pawła II działającej przy oblackiej parafii w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Sylwestrem Lisem znanym jako Dzik Gorzowski. To trzeci najsilniejszy człowiek w Polsce, strongman i zawodnik MMA. Prowadzi serię wykładów o wzajemnym szacunku, przeciwdziałaniu hejtowi oraz rzeczywistości depresji w szkołach, przedszkolach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach poprawczych. Zawitał także na ul. Bracką w Gorzowie Wielkopolskim.

Cieszymy się, że zarówno nasze dzieci, jak i wychowankowie z zaprzyjaźnionej Świetlicy „Pod Tęczą”, którzy dziś do nas zawitali, mięli okazję poznać tego wielkiego człowieka, zadać mu ważne pytania, porobić pamiątkowe zdjęcia i przy luźnej rozmowie po prostu pojeść trochę sezonowych owoców i słodkich przekąsek. Dziękujemy inicjatywie Wielki Gorzów za skuteczne pośrednictwo! – napisali animatorzy oblackiej świetlicy im. św. Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim.

(pg/zdj. świetlica im. św. Jana Pawła II)


RPA: Matka Boża - Tabernakulum Najwyższego

W oblackim sanktuarium w Ngome w Republice Południowej Afryki odsłonięto i poświęcono niezwykłą figurę Matki Bożej – Tabernakulum Najwyższego. Kapliczka powstała z inicjatywy kustoszy sanktuarium, do którego pielgrzymują wierni z Eshowe oraz okolicznych miejscowości. W poświęceniu wzięli udział: kard. Wilfred Napier OFM, administrator apostolski diecezji Eshowe, oraz biskup Vusumuzi Mazibuko OMI, administrator apostolski wikariatu Ingwavuma, wraz z przedstawicielami różnych wspólnot religijnych. Ceremonię poprzedził sakrament pokuty oraz Eucharystia, podczas której udzielono sakramentu namaszczenia chorych.

Sanktuarium w Ngome powstało w wyniku objawień maryjnych, których doświadczyła s. Reinolda May OSB. Objawienia w latach 1955-1971 wyrażały życzenie Matki Bożej, aby czcić Ją jako tabernakulum Najwyższego. Zgodnie z życzeniem Niepokalanej wzniesiono sanktuarium w miejscu spotkania siedmiu strumieni. Miejsce jest również ważne w tradycyjnych wierzeniach Zulusów. Poświęcenie kaplicy nastąpiło w 1966 roku, ale Kościół podchodził sceptycznie do objawień i miejsca kultu, w którym dużą rolę odgrywała woda źródlana, w której wierni się obmywali. Ostatecznie w 1992 roku biskup miejsca zatwierdził sanktuarium jako miejsce kultu, zezwalając na pielgrzymki. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny siostry May, a sanktuarium opiekują się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

(pg/zdj. OMIWorld)


Sri Lanka: Szkoła dla dzieci różnych wyznań

Misjonarze oblaci ze Sri Lanki nieprzerwanie promują szkolnictwo dla dzieci bez względu na wyznanie. W Anuradhapura położono właśnie kamień węgielny pod budowę nowej placówki, której patronem będzie św. Eugeniusz – Założyciel misjonarzy oblatów. Miasto liczy ponad 50 000 mieszkańców.

Kościół katolicki nadal zapewnia edukację dzieciom wszystkich religii poprzez swoje szkoły, a siostry Świętej Rodziny i oblaci, którzy byli pionierami w tej dziedzinie już wiele lat temu w Anuradhapura, poprzez swoje szkoły kładą nacisk na edukację i wychowanie uczniów – mówił podczas uroczystości bp Norbert Andradi OMI.

Oblackie szkoły na Sri Lance są otwarte na uczniów wszystkich wyznań. Misjonarze Niepokalanej są zaangażowani w edukację dzieci na Sri Lance od 1847 roku. Założyli m. in.: St. Patrick’s College w Jaffnie, St. Henry’s College w Illavalai w Prowincji Północnej, St. Joseph’s College w Anuradhapura, St. Joseph’s College w Trincomalee, De Mazenod College w Kandana, a także St. Joseph’s College, St. Peter’s College i Aquinas University w Kolombo.

W budowanej nowej szkole uczy się obecnie 378 uczniów, w tym 297 buddystów, 44 katolików, 21 protestantów, 14 muzułmanów i 2 hinduistów.

Zobowiązujemy się do wspólnej podróży w duchu sympatii i solidarności w naszym apostolacie holistycznej edukacji, obejmującej także sport i inne przydatne umiejętności – powiedział podczas uroczystości o. Dileepa Jayamaha OMI.

(pg/The Sunday Times Sri Lanka)


Nowa misja w Togo? Trwa rozeznanie

Jak informuje Prowincja Kamerunu, trwają rozmowy nad objęciem przez oblatów nowej placówki misyjnej w Togo. Specjalny delegat generała Zgromadzenia spotkał się w tej sprawie z bp. Benoît Comlan Messan Alowonou – ordynariuszem diecezji Kpalimé w Togo i jednocześnie przewodniczącym Konferencji Episkopatu tego kraju. Misjonarze oblaci mieli okazję dokonać wizji lokalnej, aby ocenić możliwości podjęcia nowej misji.

Oblaci rozważają otwarcie nowej misji w Ekwadorze

Ostateczna decyzja należy do superiora generalnego z radą.

(pg/zdj. OMI Cameroun)


Rzym: Promocja praw człowieka na świecie

W domu generalnym w Rzymie odbyło się spotkanie VIVAT. Organizacja założona w 2000 roku ma za zadanie promocję praw człowieka i pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie. Ma charakter organizacji pozarządowej, ale ściśle współpracuje m. in. z Organizacją Narodów Zjednoczonych. VIVAT tworzy 12 zgromadzeń zakonnych w ponad 120 krajach. W jej funkcjonowanie zaangażowanych jest ponad 17 000 osób. Misją VIVAT jest życie zgodne z wiarą, promowanie sprawiedliwości i godności wśród wszystkich ludzi. Misjonarze oblaci dołączyli do VIVAT w 2009 roku.

(zdj. OMIWorld)

(pg)