koordynator

11 września 2019

WYDAJE SIĘ, ŻE PIEKIELNY DUCH NIE DAJE MI…


10 września 2019

ŹLI KAPŁANI USIŁOWALI MNIE ZNIECHĘCIĆ PO…


9 września 2019

UMRĘ W CIERPIENIACH I TO BĘDZIE MOJA ŚMIERĆ.…


Obra: Profesja wieczysta czterech współbraci

W niedzielę, 8 września, czterech współbraci:…


6 września 2019

OCZEKUJĘ, IŻ BĘDZIE POSTĘPOWAŁ W TAKI SPOSÓB, ABY…


5 września 2019

ZAPROSZENIE, ABY W WYDARZENIACH DOSTRZEC BOŻE…


Pamięci kard. Rogera Etchegaray'a, który stąpał śladami Eugeniusza

Przyznam się, że dziś późno otrzymałem wiadomość…