Święty Krzyż - Uhonorowanie Misjonarzy Oblatów

24 lutego 2016 roku, miała miejsce sesja Rady Gminy Nowa Słupia. Podczas jej obrad w obecności superiora klasztoru na Świętym Krzyżu Ojca Zygfryda Wiechy OMI oraz rektora bazyliki mniejszej pod wezwaniem Trójcy Świętej Ojca Dariusza Malajki OMI, Rada Gminy Nowa Słupia podjęła uchwałę o  nadaniu nazwy rondu w Wólce Milanowskiej w Gminie Nowa Słupia imieniem „Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”.

Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Kozłowskiego składam gorące podziękowania radnym, którzy zagłosowali za podjęciem Uchwały. Jestem przekonany, że to doniosłe wydarzenie wpisze się złotym zgłoskami w historię Gminy Nowa Słupia – Ziemi Świętego Krzyża.  Obecność Ojców Oblatów na naszym terenie, kultywowanie tysiącletniej tradycji to wielki dar i zobowiązanie do pamięci o skarbie narodowym, o najstarszym sanktuarium na ziemiach polskich i ich gospodarzach. W dobie laicyzacji życia społecznego, utraty wartości, potrzebujemy opiekunów duchowych, którzy wskazują drogi etycznego postępowania i są naszymi niezłomnymi przewodnikami. Poza aspektem materialnym muszę podkreślić, że podjęta uchwała jest również zwróceniem uwagi na niepodważalne i jedyne dziedzictwo ziemi świętokrzyskiej. Jest również wyrazem troski o budowanie wzajemnej więzi pomiędzy samorządem gminy Nowa Słupia a Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów – powiedział po głosowaniu Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior.

Pragniemy jako kustosze sanktuarium na Świętym Krzyżu podziękować panu wójtowi Andrzejowi Gąsiorowi za piękną inicjatywę i za uhonorowanie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, które w tym roku dziękuje Bogu za 200. lat istnienia. 80. lat obecności duchowych synów św. Eugeniusza de Mazenoda na ziemi świętokrzyskiej to przede wszystkim służba Bogu, Kościołowi i ludowi tej ziemi. To także służba wobec niezliczonych rzesz pielgrzymów z kraju i z zagranicy, którzy tak licznie nawiedzają Święty Krzyż. To stanie na straży wartości chrześcijańskich, patriotycznych i narodowych. To troska o dziedzictwo świętokrzyskiego opactwa, w którym posługiwali Ojcowie Benedyktyni. Dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc w promowaniu tego co jest prawdziwym bogactwem i wartością naszej małej ojczyzny – Ziemi Świętego Krzyża.

Poniżej treść uzasadnienia do podjętej i przegłosowanej uchwały:
"Z inicjatywą nadania nazwy „Rondo im. Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej” wystąpił wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior. Nowo wybudowane rondo jest zlokalizowane w Milanowskiej Wólce, gdzie przecinają się  drogi wojewódzkie nr 753 oraz nr 756 tuż przy obwodnicy Nowej Słupi. Projekt nadania rondu imienia w brzmieniu cytowanym powyżej uzyskał pozytywną opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Kielcach.  W 2016 roku obchodzimy 80. rocznicę przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej  do najstarszego polskiego sanktuarium na Świętym Krzyżu. Ten jubileusz świętokrzyski wpisuje się w 200– lecie istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  W dniu 22 maja 2016 roku zaplanowano główne uroczystości związane z 80. rocznicą pobytu Oblatów na Świętym Krzyżu. Święty Krzyż to najważniejszy obiekt sakralny, zabytek Gminy Nowa Słupia, ale również niezbywalne dziedzictwo Ziemi Świętego Krzyża. Święty Krzyż to miejsce szczególne na mapie pielgrzymek czy turystycznych wycieczek. Od stuleci Sanktuarium na Świętym Krzyżu to dziejowy testament Gminy Nowa Słupia i  duchowa stolica regionu świętokrzyskiego - świadek świetności polskiego narodu i Rzeczpospolitej, ostoja polskości i wiary dzięki mądrości, wiedzy i ogromnego zaangażowania -  wielu pokoleń ojców Benedyktynów, a od 1936 roku Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej obecnych kustoszy sanktuarium – nadal jest miejscem, gdzie wielu ludzi poszukuje wartości, tożsamości i sił dla życia duchowego i wychowania patriotycznego nowych pokoleń Polaków. Obowiązkiem społeczności lokalnej jest bowiem budowanie fundamentu pamięci o Misjonarzach Oblatach Maryi Niepokalanej, którzy 80 lat temu przejęli, ukochali i stoją na straży dziedzictwa jakie płynie z góry Świętego Krzyża i promieniuje na całą społeczność Gminy Nowa Słupia. Wobec dokonań Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wniosek Wójta Gminy Nowa Słupia należy uznać za zasadny, a podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione."

OMI/Święty Krzyż


Sympozjum Oblackie misje Ad Gentes

Oblackie misje „ad gentes” to główny temat sympozjum misjologicznego, które odbyło się 25 lutego 2016 r. na warszawskim UKSW. Był to jeden z etapów świętowania jubileuszu 200 lat istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem o. dr. Mariana Puchały OMI, wiceprowincjała prowincji polskiej Misjonarzy Oblatów. W kazaniu o. dr Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny „Misyjnych Dróg”, przedstawił charyzmat i historię zgromadzenia. Wskazywał na ducha rodzinnego oraz zapał apostolski zarówno do misji ludowych, jak i ad gentes, jako cechy charakterystyczne zgromadzenia.

Pierwszą sesję naukową skupiającą się na duchowości zgromadzenia rozpoczął ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, zwracając szczególnie uwagę na mariologiczne podstawy duchowości misyjnej oblatów. Wykłady wygłosiło kilku prelegentów. O. prof. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław) mówił na temat duchowości św. Eugeniusza de Mazenoda, założyciela oblatów. O. dr hab. Piotr Piasecki OMI (UAM Poznań), mówił o św. Eugeniuszu de Mazenodzie i o misjach, a także duchowości misyjnej. Natomiast o. prof. UKSW Leon Nieścior OMI analizował Eugeniuszowy ideał oblata jako męża apostolskiego na tle starożytnej tradycji monastycznej.

Druga sesja naukowa dotyczyła działalności oblatów na misjach ad gentes, a także refleksji misjologicznej podejmowanej przez Polaków – członków tego zgromadzenia. O. dr hab. Paweł Zając OMI (UAM Poznań) analizował misje oblatów w Ameryce Północnej, o. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI w Azji i Oceanii, a o. prof. Jarosław Różański OMI (UKSW Warszawa) w Afryce. O. dr Roman Tomanek OMI (UKSW Warszawa) przedstawił zgromadzonym świętych i błogosławionych oblatów oraz kandydatów na ołtarze, a o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD (UKSW Warszawa) wkład polskich oblatów w rozwój misjologii. Całe sympozjum podsumował o. prof. UKSW Jan Bielecki OMI.

Wśród uczestników i gości sympozjum pojawili się min.: prof. Anna Latawiec – dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ks. prof. UKSW Jan Krokos – prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista, ks. prof. UKSW Waldemar Cisło – dyrektor sekcji polskiej papieskiej fundacji „Kirche in Not”, ks. prof. UO Józef Urban, ks. dr Tomasz Atłas – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, a także liczni goście.

Oblaci zostali założeni przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 r. w Aix (Prowansja, Francja). Do pierwszej wspólnoty oblackiej należało czterech księży diecezjalnych, którzy podzielali jego zapał i chcieli poświęcić się odnowie Kościoła spustoszonego przez rewolucję francuską. Pierwotnie Zgromadzenie nosiło nazwę Misjonarzy Prowansji.

Aktualnie na całym świecie jest około czterech tysięcy oblatów, którzy pracują w 70 krajach. Wśród nich około 700 to Polacy. Pracują w 21 domach w Polsce, a także w Australii, Austrii, Argentynie, na Białorusi, w Brazylii, Chile, Czechach, Czadzie, Danii, Francji, Gwatemali, Hiszpanii, Hongkongu, Izraelu, Kamerunie, Kanadzie (duszpasterstwo polonijne, misje wśród Indian i Eskimosów), Luksemburgu, na Madagaskarze, w Meksyku, Niemczech, Norwegii, Paragwaju, Rosji, na Réunion, w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Turkmenistanie, na Ukrainie, w Wenezueli i we Włoszech. Oblaci polscy mają pięciu biskupów: Eugeniusz Juretzko OMI – Yokadouma w Kamerunie (1991 r.), Jacek Pyl OMI – Symferopol na Krymie (2012 r.), Radosław Zmitrowicz OMI – Kamieniec Podolski na Ukrainie (2012 r.), Wiesław Krótki OMI – Churchill-Zatoka Hudsona w kanadyjskiej Arktyce (2013 r.) i Jan Kot OMI – Zé Doca w Brazylii (2014 r.). Dom prowincjalny znajduje się w Poznaniu.

MW OMI/Poznań


Niniwa - Misjonarz, fizyk, komunizm

Wiecie jaki jest związek między tym, co oznaczają te słowa? My też nie… Tak naprawdę to jednak wiemy, albo raczej znamy kogoś kto wie. Co więcej, wczoraj (24.02.) był naszym gościem.

Jak już zapewne wiecie, o. Andrzej Madej OMI, misjonarz z Turkmenistanu, gościł wczoraj w Lublińcu. Spotkanie z nim prowadził p. prof. Henryk Kasprzak – zawodowo fizyk teoretyk, a z zamiłowania historyk. Na początek swoją muzyką, w cały wieczór, wprowadzili nas członkowie zespołu Dobre Ludzie. Mimo środka tygodnia, spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie. Po koncercie przyszedł czas na główny punkt programu. O. Madej zaciekawił wszystkich słuchaczy swoimi barwnymi opowieściami prosto z Aszchabadu – stolicy postkomunistycznego kraju. Kraju, w którym można być np. ateistą prawosławnym. To dopiero wyzwanie dla misjonarzy!

O. Madej dał jak zawsze kawał dobrego świadectwa. W centrum jego niezwykłych historii, których jedyną wadą jest to, że się w kiedyś kończą, zawsze znajduje się Pan Bóg. Po 19 latach misji w tym kraju, z niemałym bagażem doświadczeń życiowych (oglądaliście 15 odcinek „czachy”?), było co opowiadać.

Dziękujemy o. Madejowi, oraz wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania. Dziękujemy również wszystkim, którzy przybyli na spotkanie, bez Was nie odbyłoby się.

Z Turkmenistanu do Polski jest jednak trochę daleko, więc pewnie nieprędko będziemy mieli kolejną okazję, aby się spotkać z o. Madejem.

OMI/Niniwa


"Misyjne Drogi" o misjonarzach w niespokojnych regionach świata

Temat misjonarzy pracujących w niespokojnych regionach świata, wprowadzających pokój, poruszono w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”.

„Na szczęście nie jesteśmy sami na świecie. Chrześcijanin to człowiek, który obok siebie ma ludzi i ma w sobie wrażliwość na ich różnorakie biedy. Przeczytasz też o wprowadzaniu pokoju przez misjonarzy tam, gdzie są wojny, niesprawiedliwość społeczna i beznadzieja. Poruszające są teksty „wojenne”: s. Urszuli Brzonkalik FMM z Syrii, br. Benia Pączki OFMCap. z Republiki Środkowoafrykańskiej, Darka Kałuży MSF z Papui Nowej Gwinei czy dotyczące uchodźców Symeona Stachery OFM z Algierii. Wracałem do nich i zmuszały mnie do myślenia. Ci wszyscy misjonarze wprowadzają pokój tam, gdzie po ludzku nie ma prawa go być” – pisze w edytorialu o. Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny poznańskiego czasopisma.

Na łamach „Misyjnych Dróg” autorzy (m.in. Patryk Rzepecki, Wojciech Popielewski OMI, Symeon Stachera OFM, Dariusz Kałuża MSF, Urszula Brzonkalik FMM, Benedykt Bączka PFMCap, Elżbieta Rotter, Katarzyna Kubica SSpS) pokazują pracę misyjną na wszystkich kontynentach, w tych miejscach, gdzie brak pokoju w: Azji, Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Oceanii oraz Afryce. To dzięki misjonarzom w wielu tych miejscach rodzi się nadzieja na lepsze życie i pokój.

W piśmie można przeczytać raport Kazimierza Szymczychy SVD dotyczący liczby misjonarzy pochodzących z Polski. Opublikowano również misjologiczną analizę Orszaku Trzech Króli (Alicja Kowalik).

W 176. numerze „Misyjnych Dróg” czytelnicy znajdą rozmowę z s. Bernadette Feist OSU pracującą prawie 50 lat w rezerwatach Indian w Kanadzie. Natomiast o miłosierdziu, pokoju, zawierzeniu Bogu i ewangelizacji autobusowej rozmawiamy z Romain i Renaildes de Châteauvieux, francusko-brazylijskim małżeństwem misjonarzy z pięciorgiem dzieci.

„Do zadania przemieszczenia się pod wulkan Bromo podeszliśmy ambitnie, chcąc dotrzeć tam na własną rękę. Długo się udawało, dzięki czemu mogliśmy doświadczyć podróży jawajskimi liniami kolejowymi. Tu wbrew naszym obawom obyło się bez przygód, a pociąg dotarł na miejsce jedynie z godzinnym opóźnieniem. Tam jednak okazało się, że bez wykupienia biletów na zorganizowaną wycieczkę ani rusz. Zaopatrzeni w kurtki, czapki i rękawiczki, w szoku po dotychczasowych upałach dotarliśmy do Surabaya, skąd mieliśmy rozpocząć wędrówkę. Wieczór spędziliśmy w barze, który okazał się być międzynarodowym tyglem. W wielojęzycznym gwarze słychać było niekończące opowieści o przygodach, doświadczeniach i fascynacjach podróżników” – to fragment zapisków podróżniczek Justyny Chudzińskiej i Ewy Praczyk, które udały się do Indonezji.

W kolejnym wydaniu czasopisma znajdują się informacje dotyczące projektów: „Misjonarz na Post” oraz „Misja Szkoła” prowadzonego przez redakcję, a także 16-stronicowa wkładka dla dzieci „Misyjne Dróżki Dreptaka Nóżki”, tym razem o pracy oblatów w Tajlandii. Opublikowano także felietony z misją teologów: prof. Elżbiety Adamiak i ks. prof. Andrzeja Draguły.

„Misyjne Drogi” to prawie stustronicowy dwumiesięcznik wydawany od 1983 r. w Poznaniu przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Do publicystów piszących na jego łamach zalicza się o. Wacława Hryniewicza OMI, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, o. Jarosława Różańskiego OMI, Tomasza Terlikowskiego, o. Andrzeja Madeja OMI, Selima Chazbijewicza, Elżbietę Adamiak czy ks. Andrzeja Dragułę.

W piśmie gościli też m.in. ks. Jan Kaczkowski, Przemysław Babiarz, Wanda Błeńska, Szymon Hołownia, Anna Golędzinowska, czy Varis Dirie. Celem redakcji jest kreatywna i ciekawa prezentacja działalności misyjnej Kościoła, treści religioznawczych, podróżniczych i antropologicznych. To czasopismo misyjne o największym nakładzie i objętości w Polsce, dostępne także w wolnej sprzedaży.
MW OMI / Poznań


Misjonarz na Post - Już ponad 4 tys. osób wspiera duchowo misjonarzy

Trwa ogólnopolska akcja „Misjonarz na Post”. Już ponad 4 tys. osób wspiera polskich misjonarzy. Organizatorzy liczą na to, że będzie ich co najmniej 5 tys.

Za wsparcie duchowe wdzięczni są polscy misjonarze. – „Bardzo dziękujemy wam za modlitwę, która jest dla nas ważna, która nas wspiera w naszych działaniach” – dzieli się o. Grzegorz Janiak OMI z Madagaskaru. – „Może ktoś wesprze i mnie? Pozdrawiam z Kenii i proszę o modlitwę” – apeluje s. Amabilis Gliniecka, misjonarka orionistka z Kenii. Misjonarze nadsyłają do organizatorów akcji zdjęcia ze swoich miejsc pracy z podziękowaniami za okazywaną pomoc. Można je oglądać na Facebook’owym profilu akcji.

Modlitwa, ofiarowanie postów, dobrych postanowień, ofiarowanie cierpienia czy czynienie dodatkowego dobra – tymi formami uczestnicy wspierają polskich misjonarzy. Każdy sam decyduje o formie wsparcia. W projekcie może wziąć udział każdy. Ci, którzy chcą dołączyć do inicjatywy, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.misjonarznapost.pl, wybrać kraj pobytu oraz misjonarza, którego chcą wspierać: zakonnego, diecezjalnego czy świeckiego. Na całym świecie pracuje 2040 misjonarzy z Polski.

- „Dzięki obecności w serwisach społecznościowych mamy stały kontakt z uczestnikami inicjatywy. Często spotykamy się z miłymi i interesującymi komentarzami z ich strony – zauważa Michał Jóźwiak, koordynator akcji. - Mój wujek był misjonarzem w Azji i na oceanicznych wyspach dlatego darzę olbrzymim szacunkiem misjonarzy!” – pisze na Twitterze Matt, uczestnik inicjatywy.

- „Cieszymy się, że inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Liczymy, że do końca Wielkiego Postu zgłosi się łącznie pięć tysięcy osób. Będzie to istotne zaplecze duchowe dla misjonarzy” – mówi o. Marcin Wrzos, misjonarz oblat, jeden z pomysłodawców akcji. Udział nie wymaga wydawania pieniędzy, a trochę wytrwałości. Nie każdy może wyjechać na misje, ale wszyscy mogą wspierać duchowo misjonarzy. Co ciekawe, najchętniej wybierani są misjonarze świeccy oraz bracia zakonni.

- „Jako misjonarz i przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zachęcam Was do wspierania w ten sposób misjonarzy. To ważna sprawa” – komentuje „Misjonarza na Post” bp Jerzy Mazur, werbista odpowiedzialny w Episkopacie Polski za misje, który obok abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jest patronem honorowym - „Zachęcam Wszystkich, a szczególnie internautów, do włączenia się w rozpoczynającą się, już po raz trzeci, wielkopostną inicjatywę „Misjonarz na Post”. W trakcie jej trwania można wesprzeć duchowo konkretnego zadeklarowanego misjonarza pochodzącego z Polski, przez: modlitwę, post, ofiarowanie cierpienia, czy zrealizowany czyn miłosierdzia. Misjonarze pracujący na wszystkich kontynentach potrzebują naszego wsparcia duchowego  – powiedział Przewodniczący EP.

O akcji informuje coraz więcej różnych mediów, zarówno katolickich, jak i świeckich. „Misjonarz na Post” obecny jest w telewizji, prasie, radio oraz Internecie. Projekt „Misjonarz na Post”, jest wspólną inicjatywą najważniejszych polskich czasopism misyjnych: „Misjonarza” (werbiści), „Misjonarzy Kombonianów” (kombonianie), „Misji Salezjańskich” (salezjanie), „Echa z Afryki i innych kontynentów” (klawerianki), „Posyłam Was” (Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti) oraz „Misyjnych Dróg” (oblaci). Projekt wspierają Komisja Misyjna Episkopatu Polski, Papieskie Dzieła Misyjne, stacja7.pl, deon.pl, Idący za Jezusem, a także na Twitterze @duchowni.

(fot. Arch.S.Amabilis, Kenia)


Święty Krzyż - Brama Miłosierdzia otwarta

Wczoraj w bazylice mniejszej na Świętym Krzyżu ks. kan. Jerzy Beksiński, dziekan dekanatu świętokrzyskiego wraz z o. Władysławem Koziołem OMI – Misjonarzem Miłosierdzia otworzyli uroczyście Bramę Miłosierdzia.

Ceremonia rozpoczęła się w kruchcie bazyliki, gdzie została odmówiona modlitwa na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia oraz proklamowana Ewangelia miłosierdzia, zapraszająca do radowania się miłością, jaką nieustannie Bóg okazuje każdemu stworzeniu. Następnie po słowach księdza Dziekana - Otwórzcie bramy sprawiedliwości byśmy weszli i złożyli dzięki Panu. Oto jest brama Pana, wejdźmy przez nią aby otrzymać miłosierdzie i przebaczenie – ruszyła uroczysta procesja do ołtarza.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił o. Krzysztof Jamrozy OMI, mistrz Nowicjuszy. Nawiązując  w niej do dzisiejszej Ewangelii powiedział: Kościół ofiarując nam dziś ewangeliczny fragment opisujący scenę Przemienienia zachęca nas, byśmy wraz z trójką Apostołów kontemplowali oblicze Chrystusa jaśniejące chwałą Bóstwa, byśmy poruszeni Jego widokiem zechcieli powtórzyć za Piotrem: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, dobrze, że jesteśmy przy Tobie, dobrze, że możemy zgromadzić się na górze Świętego Krzyża tak blisko Ciebie. Jest nam to potrzebne, bo jakże często podobni jesteśmy do Piotra, Jakuba i Jana, którzy na widok modlącego się Jezusa zasypiają. I nam powszednieje modlitwa, niedzielna Eucharystia, w czasie której, być może raz czy drugi zerkniemy na zegarek, a perspektywa przyjęcia Komunii Świętej, ciała Boga żywego, nie powoduje przyśpieszonego bicia serca.

Kontynuując dalej tę myśl o. Krzysztof stwierdził: Jezus doskonale wie, że potrzebujemy impulsów, które budzą nas z letargu, które pomagają nam głębiej przeżywać rzeczywistość wiary tak nam dobrze, wydawałoby się znanej. I takim impulsem jest i Wielki Post, i ogłoszony 8 grudnia przez papieża Franciszka rok miłosierdzia.

W dalszym słowie o. Jamrozy zwrócił uwagę na symbolikę Bramy Miłosierdzia oraz znaczenie posługi Misjonarza Miłosierdzia: W przeżywaniu roku miłosierdzia towarzyszą nam liczne znaki. Jednym z nich są misjonarze miłosierdzia – wybrani kapłani mający być znakiem Boga Ojca przygarniającego tych, którzy starają się o przebaczenie. Otrzymując od Ojca Świętego władzę rozgrzeszania z grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej mają być zwiastunami radości i przebaczenia. Jak było to już ogłaszane, do pełnienia tej zaszczytnej posługi w naszym świętokrzyskim sanktuarium wybrany został ojciec Władysław Kozioł OMI. Ale oprócz kapłanów spowiedników ze specjalnymi uprawnieniami w przeżywaniu roku miłosierdzia towarzyszy nam jeszcze jeden znak. To „Brama miłosierdzia”. Pierwszą otworzył papież Franciszek w bazylice świętego Piotra w Rzymie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bramy kolejne otwarte zostały w katedrach, bazylikach i kościołach stacyjnych całego świata. Taka symboliczna brama w naszej bazylice otwarta została właśnie na początku tej Mszy świętej. Wejście przez nią, w zamyśle Ojca Świętego Franciszka ma wyrażać odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego. Przejście przez Święte Drzwi ma sprawić, że poczujemy się uczestnikami tajemnicy miłości porzucając wszelkie formy lęku i strachu, żyjąc raczej radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia.

W naszej wspólnej modlitwie udział wzięli uczestnicy rekolekcji powołaniowych, które od piątku trwają w naszym klasztorze oraz Skauci Europy. Tym razem młodzież przybyła m.in. z województwa wielkopolskiego, opolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Ich duchowym opiekunem jest o. Dominik Ochlak OMI, asystent w Sekretariacie Powołań.

OMI/Święty Krzyż


Zmarł Stanisław Sobotkiewicz

Otrzymaliśmy wiadomość, że sobotniej nocy zmarł w Zielonej Górze śp. pan Stanisław Sobotkiewicz, od 2003 roku oblat honorowy.
Pogrzeb śp. Stanisława Sobotkiewicza odbędzie się w Zielonej Górze, w najbliższą środę (24 lutego 2016):

- Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu (przy klasztorze franciszkanów) , ul. Kilińskiego 5, o godz. 10,00;
- Ceremonie pogrzebowe na tzw. starym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej, o godz. 12,30.
Ojciec Prowincjał bardzo prosi, aby w miarę możliwości w pogrzebie wzięli udział przedstawiciele domów, które mają w stosunku do Zmarłego swoisty dług wdzięczności, ponieważ pan Sobotkiewicz pomagał, doradzał, robił kontrole przy różnych naszych budowach i remontach.
Zachowajmy go we wdzięcznej pamięci i wspierajmy modlitwą: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
-------------
Pan Stanisław Sobotkiewicz urodził się 29. września 1935 r. w województwie tarnopolskim. W 1945, wraz z rodziną został przesiedlony na Ziemie Zachodnie. Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. Po studiach rozpoczął pracę w Zielonej Górze, w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji, gdzie przepracował 40 lat, przechodząc kolejne stopnie zawodowej kariery: od stażysty do dyrektora naczelnego, choć nigdy nie należał do żadnej partii.  W 2002 roku przeszedł na emeryturę, ale ciągle nadzorował różne budowle.
Oblatów poznał poprzez Siostry Opatrzności Bożej z Wielkiej Wsi, a ścisłą współpracę z nami rozpoczął w latach osiemdziesiątych ub. wieku. Nadzorował wiele naszych budów i remontów. 8 lutego 2003 r. O. Generał Wilhelm Steckling nadał mu tytuł honorowego oblata. Był dumny z tego wyróżnienia i od tego czasu bardzo związał się z naszym Zgromadzeniem; chętnie uczestniczył w wielu wydarzeniach związanych z naszym życiem.

OMI/Poznań

(fot. marcopiras1991, flickr.com)


Poznań - 190. rocznica zatwierdzenia Konstytucji i Reguł

17. lutego Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na całym świecie świętują 190. rocznicę zatwierdzenia Konstytucji i Reguł. W naszej kaplicy odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem O. Prowincjała Antoniego Bochma, który w kazaniu przypomniał, że każdy Oblat powinien być „obrazem” Jezusa Chrystusa.

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25. stycznia 1816 roku w Aix (Prowansja). Na początku znalazł on 4 ochotników, którzy podzielali jego zapał i chcieli poświęcić się odnowie spustoszonego przez Rewolucję Francuską Kościoła. Ta wspólnota księży nosiła pierwotnie nazwę "Misjonarzy Prowansji". Poświęcali się oni przede wszystkim odnowie moralnej ludu francuskiego poprzez głoszenie rekolekcji i misji świętych.

W 1823 roku, po nominacji stryja św. Eugeniusza na biskupa, Eugeniusz zostaje mianowany wikariuszem generalnym w Marsylii. w 1825 roku O. Eugeniusz zaczął starać się o papieskie zatwierdzenie Zgromadzenia i uzyskał je 17. lutego 1826 roku. Papież Leon XII zatwierdził Zgromadzenie pod nazwą "Misjonarze Oblaci Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi". Zgromadzenie liczyło wtedy zaledwie 20 oblatów i 8 nowicjuszy skupionych w 4 domach zakonnych.

źródło: FB Oblaci Poznań


Peregrynacja Krzyża Oblackich Światowych Dni Młodzieży

Oblackie ŚDM 2016 coraz bliżej! Peregrynacja Krzyża Oblackich Światowych Dni Młodzieży ciągle trwa! Pozostało już tylko 5 miesięcy do oblackich Światowych Dni Młodzieży… A gdzie obecnie znajduje się oblacki krzyż? Był już w Grotnikach, Poznaniu, Obrze, Gorzowie Wielkopolskim, Łebie, Gdańsku, Laskowicach i Iławie. A teraz? Znajduje się w Siedlcach! Młodzi z KSM-u oraz parafianie w ubiegłym tygodniu licznie przybyli na Drogę Krzyżową z krzyżem oblackim.

Od wtorku (9 lutego) parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach cieszy się obecnością Krzyża Oblackich Światowych Dni Młodzieży. Jeszcze większa była nasza radość, kiedy mogliśmy przeżywać Drogę Krzyżową idąc za owym znakiem Chrystusowym. Wspólnie rozważaliśmy Mękę naszego Stwórcy idąc śladami męczeńskiej śmierci błogosławionego Oblata Józefa Cebuli. Drodze Krzyżowej przewodniczył Ojciec Krzysztof Machelski, a rozważania prowadziła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Była to dla nas ogromna godność i radość móc czynnie uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu w naszej parafii i dać wspaniałe świadectwo wiary naszym braciom.

Niniwa to duszpasterski program skierowany do młodych związanych z misjonarzami oblatami. Jest realizowany w prawie dwudziestu parafiach w Polsce. Młodzi z tego ruchu młodzieżowego dwa razy w roku uczestniczą w zjazdach w różnych miastach Polski. Im jest także dedykowany wakacyjny Festiwal Życia w Kodniu nad Bugiem. Młodzi związani z Niniwą biorą także udział w wolontariacie misyjnym młodych. Do oblackiej Niniwy należy prawie 1,5 tys. osób, a ich centrum znajduje się w Młodzieżowym Ośrodku Niniwy w Kokotku k. Lublińca na Śląsku.

 

OMI/Niniwa

 

 

 


Święty Krzyż - O. Władysław Kozioł OMI Misjonarzem Miłosierdzia

Ojciec Władysław Kozioł OMI otrzymał w Środę Popielcową w Watykanie od Ojca Świętego Franciszka posłanie do pełnienia posługi Misjonarza Miłosierdzia. Na co dzień w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu pełni posługę egzorcysty.

O. Władysław Kozioł zgłoszony został do funkcji Misjonarza Miłosierdzia przez świętokrzyską wspólnotę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i rekomendowany był przez ojca prowincjała – poinformował KAI o. Dariusz Malajka OMI, rzecznik świętokrzyskich oblatów.

Papież dał Misjonarzom Miłosierdzia prawo do rozgrzeszania z grzechów, dotychczas zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej. Funkcję tę mogą sprawować duchowni dobrzy, cierpliwi, zdolni zrozumieć ludzkie ograniczenia, gotowi do tego, by wyrażać natchnienia Boże w swojej misji głoszenia i spowiadania. Swoją posługę mają wykonywać nie tylko na terenie diecezji, z której pochodzą, lecz w całym kraju, a także poza jego granicami.

O. Władysław Kozioł OMI urodził się 11 października 1951 roku w Modle k. Bolesławca. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze w latach 1971-1977. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1977 roku. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Kędzierzynie - Koźlu.

W 1981 roku wyjechał na misje do Kamerunu. W latach 1994-1995 podjął studia biblijne na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu. Powrócił do Polski w roku 2009. Od 2012 roku zamieszkuje w klasztorze na Świętym Krzyżu posługując jako duszpasterz pielgrzymów i turystów. Od 2013 roku pełni posługę egzorcysty.

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów ma w swoim gronie jeszcze dwóch innych Misjonarzy Miłosierdzia - o. Pawła Gomulaka OMI oraz o. Sebastiana Stasiaka OMI.

Uroczyste posłanie Misjonarzy Miłosierdzia odbyło się w bazylice św. Piotra w Rzymie w Środę Popielcową. Papież Franciszek udzieli Misjonarzom Miłosierdzia błogosławieństwa i polecił im głoszenie światu Bożego Miłosierdzia.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

apis/Święty Krzyż