Wspólnota z Gdańska z nową witryną

Wczoraj pisaliśmy o nowej odsłonie strony Sekretariatu Powołań, a dziś cieszymy się z kolejnej premiery. Właśnie przeniesiona została do oblackiego szablonu strona oblackiej wspólnoty i kościoła rektoralnego w Gdańsku.

Od razu na pierwszej odsłonie znajdziemy odnośnik do strony projektu rewitalizacyjnego, który postępuje w Gdańsku. Ponadto znajdziemy tu informacje o wspólnotach i grupach działających przy oblackiej wspólnocie w Gdańsku oraz godziny Mszy świętych i dane kontaktowe. Zachęcamy do odwiedzin: www.gdansk.oblaci.pl.

Cieszy regularnie postępujący proces ujednolicania wizerunku Prowincji Misjonarzy Oblatów MN w internecie.

(kz)

 


8 marca 2018

PRZEKONAM SIĘ O TYM, PORÓWNUJĄC MOJE POSTĘPOWANIE Z MOIMI OBOWIĄZKAMI.

Nawrócenie jest codziennym obowiązkiem, który pomaga nam skupić się na naszych priorytetach. Jakie środki wykorzystywał Eugeniusz, aby dojśc do upragnionego nawrócenia? Eugeniusz nie rozważał tego w swoim umyśle, ale raczej przyglądał się jakości swego działania i sposobowi wprowadzania duchowości w swoje codzienne życie.

6. Bardzo dobrze to odczuwam, ale przekonam się o tym, po­równując me postępowanie z moimi obowiązkami.

7. Z dokładnością przyjrzę się mym obowiązkom, najpierw jako kapłana, następnie jako zakonnika. Badając pierwsze, przyjrzę się memu stanowisku wikariusza generalnego, a zgłębiając drugie, za­trzymam się na mej funkcji superiora.

Po owocach ich poznacie – zatem rzeczywista głębia nawrócenia może być oceniona jedynie po owocach posługi oraz odpowiedzialności. W czasie rekolekcji posługiwał się dwoma praktycznymi źródłami:

8. Z jednej strony Pontyfikał, z drugiej księga naszych Reguł dostarczą mi materiału.

Postanowienie rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 162.

Pontyfikał był księgą zawierającą obrzędy i obowiązki, które miał do wykonania jako wikariusz generalny swojego wujka, biskupa Fortunata. Reguła była kodeksem, którym zobowiązał się wprowadzać wżycie i respektować w zgromadzeniu.


Spotkanie i rekolekcje w Malmo

W dniach od 28 lutego do 4 marca odbyły się rozmowy integracyjne w oblackiej wspólnocie w Malmo, w Szwecji. W obradach uczestniczył o. Marian Puchała OMI, Wikariusz Prowincjalny ds. Misji i Delegatur.

W tym samym czasie wspólnota parafialna przeżywała swoje rekolekcje wielkopostne, które głosił o. Cyprian Czop OMI, misjonarz z Ukrainy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

(mp)


Ruszyła nowa odsłona www.powolania.oblaci.pl

Dziś, 7 marca, uruchomiona została nowa wersja strony Sekretariatu Powołań Misjonarzy Oblatów MN w Polsce. Treści osadzone zostały w szablonie graficznym zgodnym z identyfikacją wizualną prowincji. Zapraszamy na www.powolania.oblaci.pl.

Znajdziemy tu odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące rekolekcji powołaniowych, terminy rekolekcji i informacje o zgromadzeniu i jego charyzmacie.

(kz)


7 marca 2018

ABYM STAWAŁ SIĘ LEPSZY A NIE DOBRY.

Dlaczego odprawiać rekolekcje? Gorliwość i pragnienie Eugeniusza, aby być całkowicie dla Boga nie mogła zatrzymać się na półśrodkach, aby dążyć do doskonałości. Dla niego nawrócenie do Boga, to wszystko albo nic. Dla niego życie było ciągłym nawróceniem – czasem rekolekcji, aby całkowicie odnowić się w całkowitym ofiarowaniu samego siebie.

5. Uznam, że tym razem chodzi o rekolekcje prowadzące do nawrócenia, a nie do doskonałości, to znaczy, abym stawał się lep­szy, a nie dobry.

Postanowienie rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 162.

Właśnie odnawiał postanowienie, jakie podjął 20 lat wcześniej, w chwili święceń kapłańskich:

Tobie się podobać, działać dla Twojej chwały, to będzie mym codziennym zajęciem przez wszystkie dni mego ży­cia. Chce żyć jedynie dla Ciebie, chcę jedynie Ciebie kochać, a wszystko inne w Tobie i przez Ciebie.

Notatki sporządzone podczas rekolekcji przygotowujących do świeceń kapłańskich, 1-21 grudnia, w: EO I, t. XIV, nr 95.

W naszej rodzinie oblackiej tak właśnie rozumiemy oblację.


Zgromadzenie w liczbach

Administracja Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN opublikowała statystyki na styczeń 2018 r. Liczby w ograniczony sposób ukazują życie zgromadzenia, a także szybko się zmieniają. Mimo to wydaje się interesujące zapoznać się ze stanem poszczególnych regionów i jurysdykcji oblackich na świecie.

 

 

Styczeń 2017 Styczeń 2018
Suma Fr B1 B2 PD Schol. Region Suma Fr B1 B2 PD Klerycy
41 38 3 0 0 0 Administracja Generalna 38 35 3 0 0 0
838 555 49 3 0 231 Afryka-Madagaskar 843 559 48 3 0 233
436 354 26 3 0 53 Ameryka Południowa 437 345 26 3 0 64
806 583 25 2 2 194 Azja i Oceania 812 578 23 5 2 204
657 564 85 0 2 6 Kanada i USA 622 534 79 0 2 7
931 773 96 3 3 56 Europa 914 761 92 4 3 54
3709 2867 284 11 7 540 W sumie
3666 2812 271 14 7 562

FR - ojcowie

B1 - bracia z wieczystą profesją

B2 - bracia w trakcie formacji

PD - bracia będący stałymi diakonami

 

PODSUMOWANIE

MISJONARZE OBLACI MN Styczeń 2017 Styczeń 2018
Kardynałowie 2 2
Arcybiskupi 8 8
Biskupi 37 35
Prefekci apostolscy 1 1
Kapłani 2818 2766
Kapłani z czasowymi ślubami 1 0
Bracia ze ślubami wieczystymi 284 271
Bracia będący diakonami stałymi 7 7
Bracia ze ślubami czasowymi 11 14
Klerycy 540 562
Oblatów w sumie:
3709 3666

 

OBLACI W JURYSDYKCJACH

Kolejne tabele prezentują oblatów wg jurysdykcji, do których należą (np. oblat należący do polskiej prowincji, pracujący tymczasowo za granicą, ujęty jest w Polsce)

Administracja Generalna

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Administracja Generalna 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 38

Legenda: Fr.=ojciec; Fr.T.=ojciec bez numeru ID; Br.=brat; Br.T.=brat ze ślubami czasowymi; Sc.=kleryk; Dea.=diakon stały; Pr.Ap.=prefekt apostolski; Ep.=biskup; ArEp.=arcybiskup; Card.=kardynał.;Tot.=w sumie.

Nazwy krajów pozostają nieprzetłumaczone z oryginalnej informacji (j. angielski)

 

AFRYKA – MADAGASKAR

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Angola 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
Botswana 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
Cameroun 69 0 11 0 44 0 0 2 0 0 126
Central S. A. 26 0 1 0 3 0 0 1 0 0 31
Congo 96 0 12 0 30 0 0 1 0 0 139
Kenya 10 0 1 0 6 0 0 0 0 0 17
Lesotho 75 0 9 0 23 0 0 2 2 1 112
Madagascar 43 0 3 2 28 0 0 0 0 0 76
Namibia 30 0 1 0 9 0 0 2 1 0 43
Natal 44 0 1 0 10 0 0 0 1 0 56
Nigeria 11 0 0 0 24 0 0 0 0 0 35
Northern S. A. 31 0 1 0 3 0 0 1 1 0 37
Sahara 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Senegal 37 0 2 1 18 0 0 0 0 0 58
Zambia 34 0 3 0 20 0 0 2 0 0 59
Zimbabwe 10 0 3 0 11 0 0 0 0 0 24
W sumie
541 0 48 3 233 0 1 11 5 1 843

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Argentina-Chile 31 0 2 0 2 0 0 0 0 0 35
Baja California 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Bolivia 17 0 7 0 2 0 0 0 0 0 26
Brazil 58 0 2 0 4 0 0 1 0 0 65
Colombia 12 0 0 1 3 0 0 0 0 0 16
Cuba 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
French Guyana 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Guatemala 15 0 0 1 5 0 0 0 0 0 21
Haiti 90 0 8 0 28 0 0 1 0 0 127
Mexico 38 0 2 0 11 0 0 0 0 0 51
Paraguay 25 0 1 0 2 0 0 2 0 0 30
Peru 13 0 2 0 5 0 0 1 0 0 21
Puerto Rico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Uruguay 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
Venezuela 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
W sumie 339 0 26 2 64 0 0 6 0 0 437


AZJA – OCEANIA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Australia 39 0 0 0 2 0 0 1 0 0 42
Bangladesh 26 0 0 0 10 0 0 1 0 0 37
China 16 0 0 1 2 0 0 0 0 0 19
Colombo 107 0 6 0 26 2 0 1 0 0 142
India 92 0 1 0 43 0 0 0 0 0 136
Indonesia 33 0 0 4 9 0 0 0 0 0 46
Jaffna 89 0 2 0 28 0 0 0 0 0 119
Japan – Korea 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19
Korea 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Pakistan 30 0 0 0 7 0 0 1 0 0 38
Philippines 76 0 9 0 17 0 0 1 0 1 104
Thailand 19 0 1 0 5 0 0 1 0 0 26
Turkmenistan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vietnam 19 0 3 0 53 0 0 0 0 0 75
W sumie 571 0 23 5 204 2 0 6 0 1 812


KANADA - USA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Assumption 47 0 3 0 0 0 0 0 0 0 50
Lacombe 141 0 24 0 0 0 0 5 2 0 172
N.D.-du-Cap 116 0 36 0 0 2 0 3 0 0 157
United States 218 0 16 0 7 0 0 1 1 0 243
W sumie 522 0 79 0 7 2 0 9 3 0 622


EUROPA

Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Dea. Pr.Ap. Ep. ArEp. Card. Tot.
Anglo-Irish 66 0 4 0 0 0 0 0 0 0 70
Belg./Holland 54 0 11 0 0 2 0 0 0 0 67
Byelorussia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Central European 90 0 23 0 6 0 0 0 0 0 119
France 100 0 13 1 2 0 0 0 0 0 116
France/ Benelux 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31
Mediterranean 148 0 8 1 5 1 0 1 0 0 164
Poland 237 0 30 2 39 0 0 0 0 0 308
Romania 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ukraine 26 0 3 0 1 0 0 2 0 0 32
W sumie 758 0 92 4 54 3 0 3 0 0 914

 

Źródło: www.omiworld.org

(kz)


6 marca 2018

MODLITWA: GDY TYLKO CAŁY TEN POTOK ODPŁYNIE I BĘDĘ JUŻ TYLKO SAM NA SAM ZE SOBĄ.

W realistyczny sposób Eugeniusz zdaje sobie sprawę, że aby wejść w modlitwę, musi uwolnić się od pracy i obowiązków – inaczej próby modlitwy będą niczym wiosłowanie pod trudny do opanowania wiatr.

3. Wprowadzić siebie w absolutny spokój ducha i ciała, nie mar­twiąc się, że nic nie robię. To, pomimo wielkiego cierpienia i nie­wielu sukcesów, chęć wzniesienia się ponad szybkie tempo i innego stylu postępowania, aby porzucić gwar, liczne i rozmaite obowiązki, które codziennie mnie rozpraszają.

W tym miejscu dotyka istoty modlitwy: 4. Wprowadzić siebie w absolutny spokój ducha i ciała, nie mar­twiąc się, że nic nie robię. Gdy tylko ten cały potok odpłynie i będę już tylko sam na sam ze sobą, poproszę Boga o łaskę, aby rekolekcje odprawić z pożyt­kiem. Z największą gorliwością, na jaką mnie stać, będę przyzywał Najświętszą Dziewicę, świętego Józefa, mego dobrego Anioła Stró­ża i innych świętych.

Postanowienie rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 162.


Obchody peregrynacyjne w Lublińcu

W minioną środę, 28 lutego, we wspólnocie lublinieckiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Był to równocześnie dzień skupienia, który animował o. Michał Tomczak OMI ze Świętego Krzyża.

W wygłoszonych naukach rekolekcjonista zachęcał nas, aby patrzeć na siebie i na otaczający świat wzrokiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego – relacjonuje o. Adam Hetman OMI.

Wieczorem cała wspólnota zgromadziła się, aby zobaczyć zdjęcia i filmy ukazujące aktualny wygląd świętokrzyskiego sanktuarium oraz poznać historię relikwiarza. Następnie relikwie dotarły do wielu miejsc w Lublińcu, w których posługują współbracia z naszego domu zakonnego m.in.: do więzienia, szpitala i domu pomocy społecznej.

W sobotę o godz. 18.30 zostały uroczyście wniesione do kościoła parafialnego, rozpoczynając w ten sposób równocześnie czas rekolekcji wielkopostnych w parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył wikariusz prowincjalny o. Sławomir Dworek OMI, koncelebrowali superior o. Lucjan Osiecki OMI, proboszcz o. Waldemar Janecki OMI oraz pozostali współbracia ze wspólnoty lublinieckiej. Peregrynacja potrwa do najbliższej środy.

(ah/kz)


5 marca 2018

MUSZĘ CAŁKOWICIE UWOLNIĆ SIĘ OD MYCH CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW.

Przed rozpoczęciem rekolekcji – czasu intensywnej modlitwy – Eugeniusz podejmuje wiele postanowień, aby ten czas samotności przed Bogiem był owocny.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Oto, co muszę zrobić podczas tych rekolekcji: 1.Całkowicie uwolnić się od mych codziennych obowiązków, nie chcieć o nich słyszeć, obojętnie, co się stanie. 2. Nie widzieć żadnej osoby z zewnątrz, która choćby tylko przy­szła mi na myśl.

Postanowienie rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 162.

Dwa pierwsze postanowienia są warunkiem udanych rekolekcji. Gdy chodzi o czas poświęcony Bogu, koniecznie trzeba odciąć się od codziennych zmartwień i wszystkiego, co nam o nich przypomina. To nie znaczy, że nie będziemy ich brali pod uwagę, ale rekolekcje nie są chwilą do medytowania i rozwiązywania problemów.

Tę samą wskazówkę możemy zastosować w naszej codziennej modlitwie, aby trwała 5 lub 60 minut, trzeba sie odseparować, aby umożliwić bycie z Bogiem.


Peregrynacja w Lublińcu

Przyszedł czas na kolejny przystanek na peregrynacyjnej trasie relikwii Drzewa Krzyża Świętego po oblackich domach i parafiach. Tym razem relikwie dotarły do Lublińca.

Wczoraj i dziś (1-2.03) okazję do uczczenia relikwii mają domownicy wspólnoty w czasie swojego dnia skupienia. Od jutra rozpoczną się uroczystości parafialne, które potrwają do 7 marca. 8 marca relikwie nawiedzą zakład karny dla kobiet w Lublińcu.

Zachęcamy do modlitwy o dobre owoce tego wydarzenia.

(kz)